Добричка Общество

Приеха Стратегия за управление на общинската собственост в община Добричка за мандата

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 година прие на днешното си редовно заседание Общинският съвет на Община Добричка. Тя бе предложена от кмета Соня Георгиева. Със стратегията за срока на мандата се определя политиката за развитие на общинската собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината.

Община Добричка разполага с голям обем общинска земеделска земя, размерът на земите от Общинският поземлен фонд е 109 522 декара. Този ресурс може и следва в голяма степен да бъде ефективно използван в интерес на Общината, се посочва в стратегията. Чрез умело съчетаване на различните способи на управление и разпореждане – отдаване под наем,  отдаване на концесия, продажба и други., земята от ОПФ съществено допринася за увеличаване на собствените приходи, пише още в документа.

За 2019 година събраните приходи от действащи договори за наем на земеделска земя, пасища и лозя са 1 555 104 дка. От наем на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ са постъпили 75 681 лева, от наем на обекти – 38 520 лева и от продажба на общински имоти – 28 005 лева.

Община Добричка е собственик на девет язовира – публична общинска собственост. По два от тях се намират в землищата на селата Плачи дол, Полковник Иваново, Фелдфебел Дянково и Златия и един – в землището на Смолница. През м. г. бе сключен договор за дарение между кмета на Община Добричка и областния управител и бяха дарени 6 язовира – в землищата на селата Алцек, Бенковски, Воднянци, Вратарите, Карапелит и Смолница. Към 31.12.2019 г. има два действащи договора за наем за язовири в Полковник Иваново и Плачи дол и два – за предоставяне на концесия на язовири в същите села.

Сред мерките за постигане на целите и приоритетите в Стратегията за  управление на общинската собственост за периода 2019-2023 година са:

  • промяна на наемните цени на земеделската земя
  • увеличаване на срока на отдаване под наем на имоти с неблагоприятни характеристики
  • подобряване на състоянието на общинския сграден фонд и др.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *