Генерал Тошево Общество

Нова възможност за саниране на сгради в Ген. Тошево

Допълнителни 26 млн. лв. са отпуснати по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″ г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната, бенефициенти на програмата по мярката „Енергийна ефективност  в периферните райони“, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

С това, общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е увеличен на 45 040 239,57 лева.

Мярката ще позволи обновяването на нови сгради в 28-те общински центъра в България, сред които и град Генерал Тошево. От екипа на МРРБ разчитат по този начин да се осъществи балансирано регионално развитие между по-малките и големи общини. За средства по мярката могат да кандидатстват общинските центрове:

  • Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг.

Санират четири сгради в Ген. Тошево по проект за 97 хил. лева

Проектът предвижда да се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ са публикуван на интернет-сайта на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020“, както и в ИСУН 2020.

Според заложените проектни условия, минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по всеки индивидуален проект е 200 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 1 500 000 лева.

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент. Националното съфинансиране е в размер на 15%, в рамките на пълната БФП от 100%.

Увеличението на общата стойност по Проекта е факт след депозирано искане за изменение на ОПРР 2014-2020 г. от Европейската комисия и взети Решения от 15-тото заседание на Комитета за наблюдение от 27 ноември 2019 г., за релокиране на средства от Приоритетна ос 1 към Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, със Заповед №РД-02-36-88/27.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” е увеличен от 18 687 123,16 лева на 45 040 239,57 лева или с 26 353 116,41 лева.

Снимката е илюстративна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *