Водещи новини - дясно Добрич Общество

Увеличават щата на общинската администрация в Добрич

Общата численост на персонала на общинската администрация в Добрич да бъде увеличена с пет щатни бройки и от 155 да стане 160 щатни бройки предлага кметът Йордан Йорданов. Това се налага поради недостатъчния административен капацитет в някои направления, поради увеличен обем задължения или нововъзникнали такива, водещо до липсата на оптимална организация и постигане в максимална степен на поставените цели в звената.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Новите бройки са за пет от дирекциите. В „Инфраструктура и околна среда“ – новият служител ще отговаря за контролната дейност по изпълнение на обекти, залегнали в строителната програма на общината за планов период 2019-2023 г.

В дирекция „Бюджет и финанси“ допълнителният щат ще е за счетоводно обслужване на детските градини, преминали на делегиран бюджет. За поддържане на модул „Профил на купувача“ в съответните информационни системи ще работи новоназначеният служител в дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”. В Центъра за услуги и информация ще се разкрие ново работно място за административно обслужване на гражданите по услугите предоставяни от дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”.

Специален служител за провеждане на процедури по отчуждаване на имоти в полза на общината пък ще бъде назначен в дирекция „Общинска собственост“.

Останалата част на структурата на общината, като брой заместник-кметове и ресори, не се различава от досегашната, посочва кметът.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *