Образование Общество

Възможности за Европейско финансиране в образованието представиха експерти в Добрич

Възможностите за кандидатстване по Ключова дейност 1 и 2 в секторите „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“, бяха представени в Добрич от експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси, София, Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+”.

Близо 80 представители на образователни и обучителни институции и организации, общински служители и медии присъстваха на представянето, озаглавено „Европейски средства за образованието 2020“.

Като допустими кандидати, учебните заведения могат да подадат проектни предложения за мобилност на учители и друг училищен персонал – по ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани“. Образователната мобилност за учителите включва участие в структурирани курсове или обучения в чужбина; периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование и преподаване в партньорски европейски училища. Планираните проектни дейности и по двата сектора могат да бъдат с продължителност между 12 и 24 месеца. Проектите могат да се подават електронно до 05 февруари 2020 г., до 13:00 часа (българско време).

По Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ ще се финансират партньорства в областта на училищното и предучилищното образование за обмен с други училища от програмните държави по Програма „Еразъм+“. Стратегическите партньорства трябва да включват от две до шест училищни институции, като финансирането е в размер до 16 500 евро на година. Програмата финансира и партньорства за обмен на добри практики и подкрепа на иновациите.

Ще се финансират проекти за разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Партньорствата трябва да включват най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави  и да бъдат с продължителност между 12 и 36 месеца. Максималното финансиране е 150 000 евро на година. Проектните предложения ще се приемат до 21 март 2020 г., до 13:00 часа (българско време).

Представители на Финансовата гимназия „Васил Левски“ и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич споделиха с присъстващите своя опит в разработването и изпълнението на проекти по програма Еразъм+. Д-р Светла Димитрова Тодорова – директор на ветеринарната гимназия, презентира проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение” по Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение”. Като част от дейностите по проекта са проведени срещи за споделяне на добри практики и системи на преподаването на предприемачество; информационни събития на различни теми; уъркшопове за работа в екип и мотивация в България, Румъния, Белгия, Италия и Норвегия.

Милена Николова и Снежина Вутова – преподаватели във ФСГ „Васил Левски“, презентираха пред аудиторията своите успехи в работата по проект „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти“. Чрез него е проведена професионална подготовка на преподаватели и мобилност на 20 ученика в реална работна среда в Испания и Ирландия.

В помощ на потенциалните кандидати, експертите дадоха практически насоки за разработването на успешно проектно предложение и избягване на често срещани  грешки. Обсъдени бяха финансовите изисквания, допустимост на идеите, изпълнение на дейности и работа с партньори по обявените покани. Присъстващите активно участваха в дискусията и изявиха желание за участие в следващи такива срещи.

Организатор на събитието е Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Община град Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *