Водещи новини - дясно Добрич Общество

Пенсионерски клубове и ремонти на улици искат граждани от новия бюджет на Добрич

Пенсионерски клубове в кварталите и инфраструктура – такива бяха основните искания, които бяха поставени по време на проведеното тази вечер публично обсъждане на проекта за бюджет на Добрич за 2020 година.

Той бе представен от кмета Йордан Йорданов, който го определи като бюджет за продължаване на промяната. Акцентът е на инфраструктурата, като стремежът на администрацията е тя максимално да се подобри. Залага се на ремонт на улици, тротоари, на обновяване на сградния фонд на детски градини и детски ясли.

В залата постъпиха много предложения. Преобладаващата част от тях също за инфраструктура.

Една от темите, които участниците в обсъждането поставиха, бе Синя зона. Общинският съветник от БСП арх. Емилия Добрева препоръча да се засили контролната дейност, като по този начин се реши проблемът с паркирането на нерегламентирани места и да се увеличат неданъчните приходи. Зорница Михайлова – също общински съветник, но от МК ГЕРБ-СДС предложи да се заделят средства за закупуване на апарати, за да се премине към автоматизиране на процеса на таксуване. Попита дали тази дейност е на печалба. В отговор кметът Йордан Йорданов съобщи, че печалбата от „Синя зона“ през 2018 г. е била 140 000 лева, а през 2019 г. – 160 000 лева. Предвижда се разширяването й. На следващ етап и закупуване на автомати за билети.

Арх. Добрева предложи средствата, предвидени за парка на миниатюрите, да се използват за изграждане на парк за квартал „Балик“, където живеят много граждани, а няма място за отдих. Препоръча да се поставят указателни табели в града.

Камелия Койчева – общински съветник от МК ГЕРБ-СДС постави проблема с необходимостта от ремонт на покрива на общинския приют за безстопанствени животни, за който алармират от Българска федерация за защита на животните „Всички сме равни“. В тази връзка има и предписание от ОБДХ със срок 30 ноември 2019 г., който е изтекъл. Тя поиска повдигнати пешеходни пътеки в района на ОУ „Хан Аспарух“, както и обновяване на пясъчниците на детски ясли, градини и детски площадки. Да се заделят средства за ремонт на улици в индустриалния квартал настоя Галин Господинов /общински съветник от МК ГЕРБ-СДС/.

Посочени бяха редица улици, които да бъдат ремонтирани. Сред тях „Захари Стоянов“, „Боряна“, „Ген. Майор Стефан Попов“, „Цар Освободител“ и много други.

Гражданин алармира за замърсяването на въздуха в града с фини прахови частици. Той обърна внимание и на това, че не се стимулират родителите с многодетни семейства.

Николай Нейчев – председател на читалище “Добрич 2017” поиска осигуряване на средства за продължаване на фестивала на ученическите групи.

Сред проблемите, които гражданите поставиха, бе необходимостта от разкриване на пенсионерски клубове в кварталите. Конкретните искания бяха за „Балик“ и „Дружби“. Родители на деца със специални образователни потребности поискаха да им бъде предоставена клубна база, както и да се търсят възможности за тренировки по различни спортове за децата им.

Илияна Кръстева предложи изграждане на площадка за безопасност на движението, където да се обучават децата на града. Тя инициира и закупуване на техника за почистване на града.

Светослав Петков поиска да се заделят средства за ограничаване на популацията от бездомни котки в града. Кметът съобщи, че до края на февруари ще бъде променена общинската наредба за безстопанствените животни и в нея ще бъдат включени и котките.

Стана ясно, че тази година се увеличават от 10 000 на 15 000 лева средствата за финансиране на т.нар. малки проекти на неправителствени организации. Със 100 000 лева се завишават парите за спорт и ще са 850 000 лева.

Д-р Ивайло Петев /общински съветник от МК ГЕРБ-СДС/ поиска общината да инвестира в модерна апаратура за болницата в рамките на средствата, които лечебното заведение всяка година плаща за местни данъци и такси т.е. около 90 000 лева.

Кметът увери, че всички направени предложения ще бъдат обобщени и ще бъдат предоставени на вниманието на общинския съвет при обсъждането на бюджета.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *