Добричка Общество

Публично обсъждат проекта за бюджет на Община Добричка за 2020 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка за 2020 година отправя кметът Соня Георгиева. Тя е адресирана към кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници служители, директори на детски гадини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, неправителствени организации, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари в зала 108 както следва:

  • – от 10 часа с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители на администрацията
  • – от 13 часа с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината
  • – от 14.30 часа с директори на детски градини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2020 година могат да се представят в Информационния център и на електронен адрес: obshtina@dobricka.bg не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането. За постъпилите становища и предложения ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *