Добричка Общество Регионални - начална

Над 1.3 милиона ще изразходва Община Добричка за чистота през 2020 г.

План-сметката на разходите за дейност „Чистота” по населените места в Община Добричка през 2020 година бе приета на заседание на ОбС. За тази дейност се предвижда да бъдат изразходени общо 1 335 202 лева.

Проектът за план-сметка бе публикуван в сайта на Общината на 15 ноември за обществено обсъждане. В едномесечния срок в общинската администрация са постъпили предложения за промяна на предвидените услуги в 22 населени места. Те са удовлетворени без драстична промяна в размера на такса битови отпадъци. Увеличен е броят на контейнерите в селата Врачанци, Дончево, Златия, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Лясково, Методиево, Овчарово, Одринци, Орлова могила, Полковник Свещарово, Попгригорово, Прилеп, Приморци, Росеново, Свобода. Увеличена е честотата на събиране на отпадъците в Славеево, повече  са средствата за поддържане на териториите в Дебрене.

За сметосъбиране и сметоизвозване през 2020 година ще бъдат изразходвани 342 209 лева. От тях 60 000 лева са за закупуване на нови контейнери за битови и биоразградими отпадъци. За обезвреждане на битови отпадъци през следващата година ще бъдат изразходвани 559 896 лева, а за чистота на териториите за обществено ползване – 433 097 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *