Общество Тервел

Обучиха 52 безработни по проект на Община Тервел

Приключи петмесечното обучение на 52 безработни от град Тервел и селата Орляк и Каблешково по проект ”Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел”. Те се обучаваха и същевременно работиха по общо три специалности: “Здравен асистент“ – 10 души, „Работник в озеленяването“ – 23 души, и „Помощник в строителството“ – 23 души. Петте месеца заетост преминаха в редуване на теоретична и практическа подготовка, по време на която работиха на общински обекти – боядисваха, измазваха, окопаваха и поддържаха градинки и зелени площи. Всички разходи за обучение, както и възнагражденията на работещите и техните наставници, се поемат от бюджета на проекта. За обучението на безработните бе избрана обучителна организация чрез възлагане по Закона за обществените поръчки.

Проектът ще продължи с още седем месеца работа на общо 31 души, обучени по проекта.

Пет лица от целевата група, придобили професионална квалификация по част от професия ”Здравен асистент“, ще бъдат наети с трудови договори за субсидирана заетост в продължение на седем месеца и ще работят в звената, предлагащи социални и здравни услуги в Община Тервел. 13 лица от целевата група, които са придобили професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването“, ще бъдат наети с трудови договори за субсидирана заетост за период от седем месеца и ще работят в дейност „Озеленяване“. Ще се грижат за зелените площи и дворовете на обществените сгради в населените места в Общината. Първите задачи на тази група вече са факт – почистени са гробищният парк в с.Нова Камена и дворът на детската ясла в Тервел.

13 лица от целевата група, които са придобили професионална квалификация по професията „Помощник в строителството“, ще бъдат наети с трудови договори за субсидирана заетост за период от седем месеца в дейност „Жилищно строителство и комунално-битови услуги“ към Община Тервел, като работата им ще се координира от отдела за инвестиции. Наетите лица ще извършват поддръжка и текущ ремонт на различни общински сгради в Тервел и селата. Работещи от тази група ще участват в ремонта на клуба на пенсионера в Тервел. Те помагат и за поддръжката на селата, в които живеят и съседните им населени места.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.