Добричка Общество

Ден на кариерата събра експерти и лица от уязвимите групи в Община Добричка

Информационен семинар “Ден на кариерата” се проведе днес в Община Добричка. Инициативата бе в рамките на проект “Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка“, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  социален фонд на Европейския съюз. Семинарът бе съпътстван и от заключителна пресконференция.

Информационното събитие бе открито от кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Заместник-кметът Румяна Иванова – ръководител на проекта, представи екипа, ангажиран с реализирането му: Антония Атанасова – Илиева – координатор, Алина Дякова – счетоводител, Димитричка Тодорова-Диамандиева – директор на социалното предприятие, Мариета Проданова – счетоводител на ОСП, експерти.

Представянето на възможностите на хората с увреждания, на лицата в неравностойно положение на пазара на труда и другите социално изключени лица, позитивната им роля в обществото, разчупването на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях от страна на работодателите бяха сред акцентите на семинара.

Социалният консултант Костадин Петров и психологът Силвия Ганова анализираха работата си като експерти в рамките на проекта. Представени бяха трудностите за уязвимите лица в целевите групи при търсене на работа, различни аспекти на социалното включване на хората с увреждания. Костадин Петров презентира и създадения в рамките на социалния проект Наръчник с добри практики за наемане на лица от целевите групи. Дискутирани бяха и мерките за премахване на бариерите пред хората с увреждания при постъпване на работа, за да се реализира адекватно социално включване.

Дейността на Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка” бе представена от директора му Димитричка Диамандиева. В информационния семинар се включиха и представители на учебни заведения: Евгения Минчева – заместник-директор на училището в село Победа, и Ивелина Тончева – директор на училището в Карапелит. Те запознаха присъстващите с възможности за професионално обучение на лица от уязвимите групи. Експертът от дирекция „Бюро по труда” в Добрич Благовеста Стоянова сподели опит за спецификата при консултирането на хора от целевите групи за успешното им реализиране на пазара на труда.

Проектът “Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка“, който приключва на 31 декември 2019 г., стартира на 7.06.2018 г. Финансирането му е на стойност 180 273, 91 лв.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.