Добричка Общество

Изградиха Председателски съвет към ОбС на Община Добричка

Председателски съвет към Общинския съвет на Община Добричка бе изграден днес на извънредно заседание на местния парламент. Предложението за създаването му бе на председателя на ОбС Дико Иванов. Председателският съвет ще се свиква периодично, като на него се обсъждат въпроси, свързани с работата на ОбС, неговите комисии и политически консултации по различни проблеми. Гласувано бе в състава на колективния орган да влязат председателят на ОбС Дико Иванов и отговорниците на групите съветници – д-р Ердинч Хаджиев на ДПС и Димитър Чернев – на Местна коалиция ГЕРБ /ЗНС/. На по-късен етап в Председателския съвет ще бъде включен и отговорникът на групата съветници от БСП.

Д-р Хаджиев направи предложение в колективния орган да бъдат включени и председателите на политическите партии, представени в ОбС. По думите му участието им се налага, тъй като се посочва, че Председателският съвет ще взема решения по политически въпроси, а и ще има по-голяма представителност и решенията ще бъдат приемани с по-широк консенсус. Стана ясно, че участието на председателите на политическите партии е в противоречие на Правилника за организацията и дейността на ОбС. Дико Иванов пое ангажимента предложението на д-р Хаджиев да залегне при изготвянето на новия правилник. Той заяви, че до приемането му лично ще кани на заседанията на Председателския съвет и председателите на политическите партии, представени в ОбС.

Седем ще са постоянните комисии към местния парламент на Община Добричка, решиха съветниците. Гласувани бяха съставът и ръководствата им. Постоянните комисии са:

  • ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество
  • ПК по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности
  • ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм
  • ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност
  • ПК по общинска собственост, устройство на територията и строителство
  • ПК по земеделие, екология, услуги и транспорт
  • ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Съветниците решиха представител на ОбС на Община Добричка в Областния съвет за развитие да бъде Дико Иванов.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *