Шабла

Обновяват седем улици в град Шабла

Община Шабла обяви публично състезание с предмет строително-монтажни работи в изпълнение на проект, свързан с реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в морския град. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

За реконструкция и рехабилитация са предвидени 7 улици от уличната мрежа на Шабла, а именно:

  • ул. „Беласица” – 1 080 кв. м
  • ул. „Заводска” – 2 750 кв. м
  • ул. „Комсомолска” – 4 680 кв. м
  • ул. „Марица” – 1 500 кв. м
  • ул. „Мусала” – 1 180 кв. м
  • ул. „Нов живот” – 4 008 кв. м
  • ул. „Свобода” – 7 334 кв. м

Дейностите предвиждат асфалтиране на улиците, поставяне на бордюри, направа на банкети, повдигане на водопроводни спирателни кранове и канализационни шахти, поставяне на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, извършване на геодезически дейности и други. Чрез реализацията на дейностите ще се преустанови процеса на разрушаването на съществуващата улична мрежа и ще се гарантира носимоспособността, равността и отводняването на улиците от повърхностните води, както и ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на настилката с оглед осигуряване на условия за безопасно движение и подобряване на уличната инфраструктура. Ще се подобри достъпът до централните зони на Шабла, до административните сгради и услуги, както и до зоните за отдих. В резултат на проекта ще се подобрят условията за живот в града и в общината като цяло, ще се постигне устойчиво икономическо развитие и ще се уеднаквят стандартите по отношение на достъпа до качествена улична инфраструктура между община Шабла и другите големи агломерационни ареали.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *