Общество

Нови 21 сгради се строят в област Добрич през второто тримесечие

Строежът на 13 жилищни сгради с 32 жилища в тях и с 2 856 кв. м разгърната застроена площ /РЗП/ и на 8 други сгради с 4 242 кв. м РЗП е започнал през второто тримесечие на година в област Добрич, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради, жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 45.8, 17.9 и 43.3%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад от 57.9%, а при тяхната РЗП – от 66.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на започнатите нови жилищни сгради, РЗП и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 38.1, 36.8 и 8.6%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 65.2%, а Разгънатата им обща застроена площ – със 79.3%

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 110 жилища в тях и с 9 581 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 11 438 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях нарастват съответно с 60.0, 201.5 и 292.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст с 89.5%, а РЗП – със 121.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 година броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ нарастват съответно със 100.0 и 55.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20.0%, а общата им застроена площ – с 38.3%.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *