Общество Политика

Приемат заявления от хора с увреждания в Добрич за гласуване с подвижна кутия

Приемат се заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на вот в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия на 27 октомври, съобщават от Община Добрич. Заявлението е по образец, то трябва да бъде подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на Общината, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26 април 2019 година. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/ НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 година.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12 октомври.

От Община Добрич съобщават още, че днес, 13 септември, избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно заповед на кмета от 9 септември

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до кмета по образец. Срокът е до 19 октомври.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до кмета по образец. Срокът е до 25 октомври.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това – условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 година. Срокът за подаване на заявление е до 12 октомври.

Заявления се подават на следните места:

  • Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич
  • Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич
  • Факс № 058/600-166
  • е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *