Образование Тервел

438 малчуганите посещават детските градини в община Тервел

За първи път от много години не се наблюдава тенденцията децата в детските градини в община Тервел да са по-малко от предходната година, съобщават от кметството. Тази година броят им е същият като през миналата – 438. В общинския център има три детски градини с общо 11 групи и 227 деца. По селата работят 9 детски градини с 13 групи. Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6-годишните малчугани (общо 5 групи) има в трите детски градини в Тервел.

62 учители и директори ще се грижат за обучението и възпитанието на децата. В Община Тервел няма безработни учители със специалност „предучилищна педагогика”, на които да не е предлагана работа. В помощ ще са и 68 души помощен персонал: помощник- възпитатели, домакини, кухненски работници, поддръжка на сгради. Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно определените. Държавната субсидия за работни заплати в детските градини не е достатъчна и Общината дофинансира заплатите със собствени бюджетни средства, през 2019 година са предвидени 273 857 лв.

Малчуганите получават сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска, както и междинна закуска преди обед от плод. Менютата са разработени в съответствие с нормите за здравословно хранене. Утвърдени са няколко менюта – различни за всеки сезон от годината. Преобладаващата част от хранителните продукти са произведени в съответствие с утвърдените стандарти. Над 300 артикула, включително и такива за здравословно и диетично хранене, се доставят от изпълнители на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти. Местни производители, които имат цехове и градини в общината, доставят подправки, плодови сокове, ябълки и костилкови плодове. Храната се приготвя в 5 кухни-майки и в самостоятелни кухни в някои детски градини в селата.

През това лято частично е ремонтиран покривът в ДГ № 3 „Първи юни” в Тервел, обновени са и кухненски блок, сервизни помещения, занимални и спални. В ДГ в с. Орляк е извършен ремонт на кухненския блок, в ДГ в с. Безмер – на сервизни и тоалетни помещения. В ДГ №2 „Здравец“ и в Детската ясла са закупени нови легълца и матраци, в детските градини с по 1 разновъзрастова група са доставени нови кътове за игра. В ДГ 1 „Детелина“ е изградено видеонаблюдение (съвместно финансиране от родителите и Община Тервел), предстои ремонт на вътрешния двор, финансиран с проект по ПРСР 2014-2020 на стойност 95 180 лв. без ДДС. В останалите детски градини са направени освежавания и почиствания на помещенията.

В процес на стартиране е проект на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР за допълнителна работа с деца от 3 до 6 години за изучаване на български език.  Към момента такива групи са сформирани в ДГ 2 „Здравец“ в Тервел и ДГ „Слънчице“ в с. Орляк. В тях ще се изпълняват дейности по интегрирания проект на Община Тервел „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“, финансиран от ОП НОИР и ОП РЧР.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *