Водещи новини - дясно Общество

Съдът реши да отстрани директора на ВиК Добрич, но решението не е окончателно

Районният съд уважи внесеното от прокуратурата искане за отстраняване от длъжност на изпълнителния директор на ВиК – Добрич Тодор Гикински, като мярката се налага до отпадане на необходимостта от нея. Решението обаче не е окончателно. То може да се обжалва пред Окръжен съд. Дали ще влезе в сила, ще стане ясно на 12 септември, когато ще се гледа, ако бъде внесен протест или жалба.

Според информацията от пресцентъра на Окръжния съд, отстраняването на Тодор Гикински е поискано във връзка с водено досъдебно производство, по което той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10 февруари т.г., в село Батово, в нарушение на Закона за водите, чрез посредственото извършителство на други лица, е изградил съоръжение за използване на повърхностни води. Според обвинението в района на помпена станция Батово – 2 бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до черпателния водоем на помпената станция.

Съдът наложи мярката за процесуална принуда – „отстраняване на обвиняемия от длъжност“, след като прецени, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за това. Изпълнителният директор на ВиК е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

  Постановеният съдебен акт не е окончателен и може да бъде обжалван пред горната съдебна инстанция в 3-дневен срок. В случай на жалба или протест делото пред Окръжния съд е насрочено за 12 септември, от 13.30 часа. След влизане на определението в сила, препис от него ще се изпрати на ВиК – Добрич за сведение и изпълнение.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *