Водещи новини Общество Шабла

Пожарът край Дуранкулак засегнал част от защитената местност, издирват извършителя

Около 100 дка тръстикови масиви от Защитена местност „Дуранкулашко езеро“ са засегнати при пожара вчера, съобщават от Регионалната инспекция по околна срека във Варна.

Защитената територия попада в границите на Защитена зона за опазване дивите птици „Дуранкулашко езеро“, както и в Защитена зона за опазване на дивата флора и фауна „Езеро Дуранкулак“.

При извършване на планови проверки специалист от РИОСВ-Варна забелязал дим и огън в района на Дуранкулашкото езеро. Подал сигнал на тел. 112 и служители на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ незабавно са започнали потушаването на пожара.

По данни на Областната дирекция на МВР-Добрич, вследствие на пожара са унищожени, около 1 000 дка, тревна площ, от които 100 дка тръстика в югозападната чатна Дуранкулашко езеро и 30 м2 покривна конструкция на необитаема сграда. РИОСВ-Варна ще сезира Районната прокуратура за установяване на извършителя и предприемане на всички необходими мерки съгласно екологичното законодателство.