Генерал Тошево Култура

Обновяват селските читалища в община Ген. Тошево

147 500 лв. са заложените в бюджета на Община Генерал Тошево, средства, за обновяване на културната инфраструктура през 2019 година, информират от местната администрация. Със средствата ще бъдат обезпечени строителните дейности по обновяване на сградния фонд, парковото оборудване и оградните съоръжения на читалищата в селата Василево, Красен, Зограф, Росица, Преселенци, Пчеларово и Люляково.

Целта е да бъдат създададени по-добри условия за персонала, самодейците и читалищните посетители, както и участниците да имат възможност за пълноценно развитие на своите заложби.

Чрез реализацията на трансграничен проект, ще бъдат реновирани изцяло читалищата в двете най-големи села в региона – Кардам и Спасово. Дейностите по проекта предвиждат и облагородяване на пространството пред Историческия музей в Ген. Тошево.

Снимката е илюстративна