Водещи новини Общество

Албена чества 50-и юбилей с Mamma Mia и светлинно шоу

Днес ваканционно селище Албена навършва 50 години. По този повод комплексът подготвя много изненади за гостите, най-голямата от които е спектакълът на Софийската опера „Mamma Mia”.

Сут­рин­та Ал­бе­на ще да­де стар­та на ран­ни­те за­пис­ва­ния за се­зон 2020. По слу­чай рож­де­ния си ден ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще по­да­ря­ва 30% от­с­тъп­ка от це­ни­те, ка­то та­ка­ва ще по­лу­чат пър­ви­те 50 пот­ре­би­те­ли на об­но­ве­ния сайт на ком­п­лек­са – albena.bg, ко­и­то ре­зер­ви­рат и пла­тят за сво­я­та ва­кан­ция сут­рин­та на 24.08. Тра­ди­ци­он­но до края на ка­лен­дар­на­та го­ди­на ран­ни­те за­пис­ва­ния за след­ва­що­то ля­то ще са на спе­ци­ал­ни це­ни с до 25% от­с­тъп­ка за оп­ре­де­ле­ни пе­ри­о­ди и хо­те­ли. Още пре­ди офи­ци­ал­ния старт на про­даж­би­те ин­те­ре­сът към Ал­бе­на е го­лям, как­то от бъл­гар­с­ки, та­ка и от нем­с­ки, френ­с­ки, бел­гийс­ки, рус­ки, ру­мън­с­ки, скан­ди­нав­с­ки и ве­ли­коб­ри­тан­с­ки гос­ти. Ком­п­лек­сът е пред­по­чи­та­на цел не са­мо за лят­на ва­кан­ция, но и за спорт и кон­г­рес­ни съ­би­тия, ко­е­то да­ва Ал­бе­на да бъ­де лю­би­ма дес­ти­на­ция за 4 се­зо­на.

Празничната програма за 50-годишнината на Албена започна с тържествено откриване на най-новата конферентна зала в Албена – „Перуника Хол“. На церемонията присъства премиерът Бойко Борисов. Новооткриващата се зала ще е с капацитет 1000 места и оборудвана с всичко необходимо за протичането на различни конференции, презентации, сватби и други форуми. Тя е проектирана от арх. Владимир Попов, а интериорният дизайн е дело на френската дизайнерка Кристин Борела, която проектира интериора и на 5-звездното бижу “Маритим Хотел Парадайс Блу Албена”.

От 20:00 часа на откритата сцена до хотел „Добруджа“ започва официалната част на вечерната програма, която обещава да остави незабравим празничен спомен у всички, решили да й се насладят в празничната вечер.

“Mamma Mia” е мюзикъл по вечните хитове на АВВА, в чиито герои, история и музика са влюбени над 60 милиона души по цял свят. На сцената се разказва оживената и шумна история на млада жена, която иска да намери родния си баща. Слънчевият и забавен разказ се развива на райски гръцки остров. Провокирана от силното желание да открие баща си, в  навечерието на своята сватбата чаровната Софи  връща на острова трима мъже от миналото на майка си, за да разбере кой от тях е истинският й баща… Като на всеки рожден ден, Албена е подготвила за гостите си огромни сладки изкушения – торти, които ще бъдат разрязани по време на спектакъла. В края на вечерта небето над комплекса ще озарят безброй празнични фойерверки.

На следващата вечер празничната програма продължава с един от любимите фестивали на всички гости на Албена – Афтър Парти на Аниматорските екипи. В него взимат участие всички аниматори, които ежедневно се грижат за доброто настроение на гостите. Скечове, музика, танци и специални ефекти са само част от изненадите, които неуморните аниматори подготвят за празничната вечер.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *