Новини Тервел

В Тервел приемат заявления за ползване и предоставяне на почасови социални услуги

В Община Тервел се набират заявления от кандидат-потребители за ползване на почасови социални услуги в домашна среда, както и желаещи да ги предоставят – да работят като “Личен асистент” и “Домашен помощник”. Процедурата е в изпълнение на постановление на Министерски съвет от декември м. г.

Кандидатите за ползване на почасови социални услуги могат да бъдат хора с увреждания или хора на 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Изисква се да предоставят документ за регистрация по настоящ адрес на територията на община Тервел в случаите, когато същият е различен от постоянния адрес на кандидата.

За предоставяне на социалните услуги “Личен асистент” и “Домашен помощник” могат да кандидатстват пълнолетни и дееспособни лица в трудостопобна възраст, които са безработни, трудово заети /наети, самонаети/, можещи да полагат допълнителен почасов труд, или лица, непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване. Те трябва да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и с хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Кандидатите трябва да живеят в селищната система на община Тервел и да имат адресна регистрация по лична карта или настоящ адрес на територията на общината.

Крайният срок за подаване на заявления за ползване или предоставяне на почасови социални услуги е 14 август. Те могат да се получат в офиса на проекта на адрес: Тервел, ул. “Св. св. Кирил и Методи” №8, кабинет 101. Попълнени и окомплектовани с необходимите приложения заявления се подават в същия кабинет.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *