Водещи новини - дясно Добрич Образование Общество

Архитект атакува новите огради на детските градини в Добрич, Общината: Законни и естетични са

Оградата на детска градина №8 „Бодра смяна” в Добрич не отговаря на нормативната уредба. Това твърди в коментар в социалната мрежа по повод материал на Про Нюз Добрич „С нова висока ограда вече е и ДГ №8 „Бодра смяна” в Добрич” главният архитект на Каварна Камен Жейнов. В материала се съобщава, че дворът на детската градина е с нова висока ограда от телени пана, изградена е и врата на входа, която е на нивото на оградата.

Като жител на Добрич Камен Жейнов споделя, че “по-грозно нещо не е виждал”. Той разказва, че е израстнал в блока до детска градина №8 и много от детските му спомени са свързани с нея. По думите му, старата ограда била много приятна – железни пана, изобразяващи стилизирани момиченца и момченца, хванати за ръчички, като на хорце. Не била шарена – била боядисана в бяло, но въпреки това изглеждала весела. В течение на около 40 години, през които оградата съществувала, се е случвало да се събират хората от околните блокове и да я боядисват без никой да ги кара – просто, за да им е хубаво.

В качеството си на главен архитект – не на Добрич, а на Каварна, Жейнов твърди, че оградата не отговаря на нормативната уредба. Обяснява, че е ходил на място, за да я разгледа по-подробно.

По думите му фактите са следните: „Ажурната част от оградата е с височина 1,95 м, а плътната част към тротоара на ул. “Захари
Стоянов”, е 0,40 м – общо 2,35 м. Откъм двора на ул. “Захари Стоянов” No6 плътната част от оградата варира от 0,55 м до 1,10 м, което значи, че височината ѝ варира от 2,50 м до 3,05 м. Нито една от посочените височини не отговаря на изискванията на чл. 48 от Закона за устройство на територията. Според закона, такава ограда е недопустима. За оградата не е издадено и разрешение за строеж – проверих! Явно са я отнесли към чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, за да не се налага издаване на разрешение за строеж. Не напразно из други публикации се натъртва, че височината ѝ е 2,20 м, което би я отнесло към чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, но е полезно да се знае, че освен ЗУТ съществува и Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и
изкуствата (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г.). Според чл. 92, ал. 5 от въпросната наредба “Оградата на детската градина и детската ясла се предвижда с височина не по-малка от 1,0 м (препоръчителна височина 1,5 м) и не повече от 1,6 m.”

Основните доводи в подкрепа на новите огради са ограничаване на достъпа, както и защита от вандализъм. Камен Жейнов споделя още, че за него, като архитект и като човек, самата ограда е проява на вандализъм. „Вандализъм по отношение на средата, в която живеем! Детски градини, приличащи на концлагери. Това е отвратително!!!”, допълва той.

Про Нюз Добрич потърси становището и на Община град Добрич по отправените от архитект Жейнов коментари.

Оградите на детските градини са законосъобразни и с естетически качества, категорични са от Община Добрич. От там обясниха: „Детска градина №8 е изградена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – за „Детска градина“ в кв.54 на Централна градска част (ЦГЧ), като регулационните линии са поставени по съответните кадастрални (имотни) граници .

В текстовете на чл. 48 ал.1 до 10 от Закона за устройство на територията е посочено, че Урегулираните поземлени имоти (УПИ) могат да се ограждат и изискванията към оградите – колко да бъде максималната височината на плътната част към улично регулационната линия, колко към вътрешните регулационни линии и.т.н.  Ограждането на УПИ става въз основа на издадени строителни книжа.

В конкретния случай плътната част на оградите на УПИ XII се запазват изцяло и по тази причина няма необходимост от изготвяне на трасировъчен план и вертикална планировка от инженер геодезист и следователно не се изисква изготвяне и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж. Съгласно чл.151, ал.1 т. 11 от ЗУТ , за леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 60 см не се изисква разрешение за строеж.

Главният архитект няма никаква възможност да контролира строеж, за който не се изисква разрешение за строеж. Дори в тези случаи, може да се произнася само по законосъобразност, не по целесъобразност. Такава е нормативната уредба.

Старата ажурна ограда на детската градина не е функционална и не отговаря на необходимите условия по следните причини:

  • Лесна е за прескачане, заради което след работно време се превръща в сборище на наркомани, за което има жалби от граждани
  • Напълно амортизирана е и се нуждае от ремонт
  • Новата ажурната част на оградата, може и да отстъпва на подменената, но самият факт, че е готово заводско изделие със сертифициран дизайн гарантира определени естетически качества

Решението за монтиране на огради в детските заведения е продиктувано от заложените приоритети на общинското ръководство за осигуряване на сигурна и спокойна среда при възпитанието и отглеждането на децата. Решението на кметския екип е подкрепено от всички директори на детските заведения, както и от родителите на децата”.   

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *