Водещи новини - дясно Общество

Европроекти за 211 млн. лева се изпълняват в област Добрич

114 договора на обща стойност за близо 211 млн. лв. са сключени в област Добрич към средата на юли 2019 г. по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съобщават от Областния информационен център.

В процес на изпълнение са 67 договора за 179 191 201 лв., от които79,9% са безвъзмездна финансова помощ. От началото на годината, в област Добрич са подписани 17 договора на обща стойност9 639 627 лв., с над 7,373 млн. лв. европейско финансиране. Местните фирми изпълняват седем проекта за 4 849 938 лв., а общините са договорили  десет проекта за 4 789 688 лв.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. община град Добрич и община Генерал Тошево изпълняват 11 проекта за над 24 млн. лв. Община град Добрич ще инвестира 17 429 862 лв. европейски средства в реконструиране, обновяване и модернизация на образователна инфраструктура; предоставяне на социални услуги; създаване на привлекателна градска среда и енергийно обновяване на жилищни и обществени сгради.

Община Генерал Тошево изпълнява пет договора на стойност  6 581 483 лв, два от които са подписани през март 2019 г.за подобряване на енергийната ефективност на пет обществени и пет многофамилни жилищни сгради в града.

Бизнесът в областта изпълнява пет проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. снад 2 млн. лв. БФП. Средствата са за внедряване на иновации и повишаване на енергийната и ресурсна ефективност. От началото на годината е подписан един договор на обща стойност 302 хил. лв., с чието изпълнение фирма от община Генерал Тошево ще подобри производствения сикапацитет чрез закупуване и внедряване на машини за оптимизация на производствените процеси.

Изпълнението на общо осем проекта е обезпечено от Оперативна програма „Наука и образование“ 2014-2020 г., като отпуснатите безвъзмездни финансови средства саобщо2 592 458,21лв.Основна цел на проектите е социална, образователна и професионална интеграция на малцинствените групи.

През тази година най-много проекти са стартирали по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г. – седем.  Общо 20 проекта за малко над 5 млн. лв. се изпълняват на територията на Добричка област.С договорените средства в размер на 1 027 055 лв. БФП Общините Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Добричка и град Добрич ще предоставят социални, медицински и рехабилитационни услуги на 389 лица над 65 години с ограничена или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства по процедура № BG05M9OP001-2.0040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 2“.

През месец март Общините Тервел и Шабла стартираха изпълнението на интегрирани проекти финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма„Наука и образование“ 2014-2020 г.Дейностите са насочени към предоставяне на интегрирани комплексни услуги за социално-икономическа и образователна интеграция на маргинализираните общности. Предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд по двата проекта е 933 892,60 лв.

През 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. са финансирани нови шест проекта за 2 186 140 лв. БФП. С това, изпълняваните проекти по програмата на територията на областта стават четиринадесет, на обща стойност 12 337 027 лв.

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.ще обезпечи с 369 936 лв. ефективното функциониране на Областен информационен център-Добрич за периода 2019-2021 г.Центърът ще продължи да информира безплатно потенциалните бенефициенти от областта за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

Данните са от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) към дата 11 юли 2019 г.

Follow Me:

Related Posts

  1. Thomas Johnston says:

    Very good to say how much money they have and the projects they do, but very poor to say why projects with allocated funds have not been completed and funds are no longer available ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *