Общество Шабла

Община Шабла с призив: Да събираме разделно отпадъците в цветни контейнери!

В община Шабла започва разделно събиране на отпадъци. На 27 места в града са поставени пластмасови кафяви водоустойчиви контейнери с обем 1,1 куб м. за растителни биоотпадъци, в т. ч. обелки от плодове и зеленчуци, окосена трева или листа и други, съобщават от крайморската община. На 17 места в Шабла и в с. Горун са поставени жълти пластмасови контейнери тип „Бобър”, в които се събират хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки, както и зелени контейнери тип „Иглу” за разделно събиране на стъклени отпадъци. Във всички търговски обекти, където се продават батерии, както и в училищата, детските заведения и кметствата, има съдове за събиране на негодни за употреба батерии. Общинската управа периодично  организира кампании за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, при които мобилни екипи обслужват домове и офиси на място, след предварително подадена заявка.

Община Шабла полага непрекъснати усилия за осигуряване и поддържане чистотата на населените места и териториите за обществено ползване. Служителите от Общинското предприятие „БКСТРО” са пряко ангажирани с дейностите по сметосъбиране, почистване на нерегламентирани сметища и редовно извозване на отпадъците до Претоварна станция – Балчик. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и такса „Битови отпадъци“ на всеки жител на общината, твърдят специалистите. От общинската администрация уточняват, че разходите за тези дейности непрекъснато нарастват, поради което е въведена системата за разделно събиране на отпадъците.

Местната управа призовава жителите на крайморската община да започнат  разделно да събират отпадъците в различните по цвят контейнери. Съветът е кашоните и пластмасовите бутилки да се сгъват и смачкват, за да има повече пространство за повече опаковки. „Компостирайте биоотпадъците си и прилагайте готовия продукт като тор за обогатяване на почвеното плодородие или ги изхвърляйте разделно в кафявия контейнер. Изхвърляйте старите батерии в съответните съдове, предавайте непотребните електроуреди чрез организираните от общината кампании. Правете всичко, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на боклука. Така малките ежедневни усилия, които полагаме, ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят” – гласи призивът на общината към шабленци. Експертите смятат, че разделното събиране ще допринесе за намаляване на разходите за извозване, сепариране и депониране на отпадъците.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *