Бизнес Водещи новини Общество Фирмите в Добрич

Тодор Гикински: “ВиК Добрич” вече е стабилизирано

Няма спиране на вода по селата. Проблемът е, че едва 10 % от водата се плаща, има много кражби на вода

Водният цикъл в Добрич – най-добре изпълненият в България като компетентно техническо изпълнение на фирмите-изпълнители

90 млн. лв. за ВиК мрежата в областта се очакват от регионални прединвестиционни проучвания

Пред Про Нюз Добрич изпълнителният директор на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД инж. Тодор Гикински

 • Г-н Гикински, почти две години, откакто сте начело на дружеството „Водоснабдяване и канализация Добрич”. Какво е състоянието му към момента?

Към момента дружеството върви много добре, както като финансов резултат, така и като параметри, които трябва да се постигат за нормалното му съществуване. Това е факт, благодарение на двегодишната работа на екипа и на част от хората, които работят във „ВиК Добрич”. Казвам част, защото по-голяма част от работещите в дружеството, все още не са настроени да работят за „ВиК Добрич”. Не са достатъчно амбицирани да работят в полза на дружеството, откъдето хранят семействата си.

 • Какви ремонтни дейности извършихте през последните години и до какво доведе до това?

Откакто съм тук, проверявам и наблягам там, където има много загуби на вода и си заслужава подмяната на водопроводите , за да се извършват ремонтни работи с цел да се избегнат тези загуби. В тази посока срещнах разбиране от част от общините от областта. От тях бяха закупувани или разплащани материалите, а за наша сметка, с наши хора, извършихме подмяната. Това важи особено за район Добрич-селски, Тервел, частично Шабла и Генерал Тошево. Срещнах отзивчивост отстрана на кметовете и хората, които работят във „ВиК”, за да направим така, че поне малко от тези загуби да бъдат намалени.
Мога да кажа, че най-важните водопроводи и тези, които водеха до големи загуби на вода, бяха прекъснати или подменени. Така успяхме да спрем зависимостта на Добрич от доставката на вода от Шабла, която е много скъпа. Наблегнахме на собствените водоизточници край Добрич, за да спрем огромните течове по тази магистрала, както и по другите две довеждащи трасета, които захранват Добрич с вода – Оброчище и Батово. Засега резултатите са много добри.

 • Налага ли се спиране на водата по селата? Каква е причината за негодуванието на живеещите там?

Нямаме спиране на вода. Лошото е, че по селата, според официалната статистика, едва 10 % от доставяната вода се фактурира. На този етап това е недопустимо. Ако продължава по този начин – селата да се водоснабдяват и да не плащат, „ВиК Добрич” отново стремглаво ще тръгне надолу, въпреки напредъка, който имаме в посока стабилизиране на дружеството. Трябва да се работи в тази посока – да се пресекат незаконните включвания, това ненормално източване на водопроводи.
Твърдя, че количествата вода, които влизат в цялата система на „ВиК Добрич” са повече от преди. Дължи най-вече на това, че сме спрели загубите по главните трасета. Но, не може град Добрич, Балчик, Каварна, Тервел, Генерал Тошево, Шабла да са с нормално фактуриране на вода, а селата с 10% т.е. градовете да издържат това, което е по селата като загуби или казано направо – кражби.
Ще Ви дам като пример случай, който ми направи много силно впечатление. Става въпрос за 5-километрово трасе с диаметър фи 250, етернит, което води само до един ползвател на вода. Там няма нито село, нито къщи. Това е малко стопанство, където някой отглежда пет кошера с пчели и иска да има вода. Да, няма лошо, ние сме затова да доставяме вода. Но, годишно същият този абонат плаща около 300 кубика вода т.е. около 1000 лева, а по трасето изтичаше вода за три села. Този същият абонат не е присъединен по надлежния ред към системата. След като го прекъснахме и му дадохме му предписания, които да изпълни за нормалното водоснабдяване на имота, решихме, че случаят за нас е приключил. Но, същият този абонат, който е нанесъл такива големи щети на дружеството, е подал жалби до всички възможни институции в държавата – омбудсман, прокуратури, министерства, че са му нарушени правата. Напротив, той е ощетил дружеството.

 • Казахте, че сериозният проблем по селата са кражбите на вода. Каква е ситуацията в ромския квартал?

Мога да кажа, че там ситуацията е много по-добра в сравнение с повечето села. Процентът на събираемост е много по-добър. Не защитавам никого, но такива са фактите. Хората по селата имат големи дворове. Аз ги разбирам, че искат да си помогнат, за да се препитават. Но, не това е начинът. Ако те плащат водата, която потребяват, себестойността на продукцията ще им излезе златна. Затова прибягват до нерегламентирано ползване на вода. Но, това е „ВиК”, не е „Напоителни системи”. Тази вода я помпим от голяма дълбочина, обеззаразяваме я. Разходите за доставката й са много големи. И, някой да се подиграва с това, не е редно.
Ще Ви дам пример със село Кардам, откъдето ни заплашват, че ще правят гражданско неподчинение. Съоръженията, които откарват вода за Кардам, са изправни. Справката обаче показва, че там има 6-7% събираемост. И всички обвиняват „ВиК”. Какво да направим – всеки има двор. Там дори не допускат инкасатори в дворовете си, искат прокурорско разпореждане. Да, знаят правата си, но е добре да изпълняват и задълженията си. Поставени сме в ситуация да доставяме вода, въпреки, че губим, защото има 10% ползватели, които са съвестни. За да обслужиш съвестните ползватели, правиш 90% загуби в доставката.

 • Проектът за воден цикъл в Добрич е към края си. Каква е ситуацията в града, намаляха ли загубите, както се очакваше?

Знаете, че това е проект на Общината. Показателите за Добрич, вследствие на водния цикъл, са много добри. Очаквам да станат още по-добри. Но, за да се случи водният цикъл, гражданите и „ВиК Добрич” претърпяха огромни загуби – и на нерви, и на търпение. Но, все пак стана. Мога да кажа, че изпълнителите, които работиха на територията на Добрич, се справиха много добре. Предвид това, че познавам обстановката в цялата държава, според мен, това е, може би, най-добре изпълненият воден цикъл в България – като компетентно техническо изпълнение на фирмите-изпълнители. Не искам да коментирам Звеното за управление на проекта, нито Общината, но фирмите се справиха, включително и с наша помощ, много добре.
Рано е да се каже с колко намаляха загубите, още повече, че не всичко е приключило. Има още неща, които би трябвало да се свършат. Но, има подобрение в загубите на вода в Добрич, макар и не в очакваните размери. Да не забравяме, че водният цикъл е на 40% от мрежата в Добрич, а не на 100%. Така че има още много работа, която е извън обхвата на водния цикъл, която трябва да се свърши. Би трябвало, Община град Добрич, заедно с „ВиК”, да поеме инициатива, която да обслужи и останалите 60 %. Ние сами няма да можем да се справим. Но, ако имаме подкрепата на Общината, ще успеем. Ще дам пример с района на Лозята. Мрежата там е до такава степен амортизирана, че е ненормално пилеенето на вода. Но, ние все пак доставяме вода, опитваме се да кърпим мрежата, но това не може да продължава. Имаме разговори с кмета на Общината, чакаме да излезе отчетът за полугодието, за да се прецени дали бюджетът ще позволи да се осигури финансиране. Още повече, че не се касае за толкова много средства. Но това би довело не само до подобряване на водоснабдяването, но ще се оправят и пътищата, които са в окаяно състояние.

 • Какво е финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация Добрич”?

От миналия месец финансовото състояние на дружеството вече е нормално за мащабите, с които работим. Говоря за обслужване на стари дългове, за това, което е присъединено към НАП – задължения, които всеки месец изпълняваме, за количеството на електроенергията, която вече можем да заплащаме ежемесечно, както и да плащаме стари задължения към Енерго Про, за заплати, за осигуровки. Т.е. основните неща, които са необходими за това дружество. От миналия месец имаме пълен баланс на приход и разход. Това не се е случвало, може би, откакто съществува това дружество. Въпреки усилията на много „доброжелатели” „ВиК Добрич” да бъде съсипано. Въпреки продължаващите атаки от всички страни, които целят да го компрометират. Но, мога да кажа, че финансовото състояние на „ВиК Добрич” е закрепено. Оттук насетне ни предстои много работа, за да може да направим услугата по доставка на вода още по-добра. Вече почти няма режим и спиране на вода. Доставяме вода по всяко време. Възобновили сме водоизточници, които са по-качествени. Град Добрич от много години не е бил в такова състояние – да не се спира водата ежедневно. В момента той е напълно водоснабден, без да има никакви опасения от гледна точка на налягане, на количества вода, които доставяме.
Вече сме подписали договори за доставка на електроенергия, които са много сигурни като доставчик. Очакваме да бъде сключено и споразумение с Енерго Про, след което ще можем да изплащаме текущите задължения и стари задължения, които да изплащаме всеки месец. Оттук насетне ще можем да си изпълняваме всички ангажименти – към доставчици, към фонд „Работна заплата”, към държавата. Оттук насетне, ако още малко подобрим нещата, дружеството ще е на нивото на средното за страната, като доставчик на тази услуга.

 • Може ли да се каже, че „ВиК Добрич” е стабилизирано?

От този момент на нататък, мисля, че дружеството е стабилизирано и ще може занапред да изпълнява всички ангажименти към държавата, като данъци. Имаме възможност още да подобрим услугата, която трябва да стане много по-добра като доставка. Работим в тази посока, подменяме помпени агрегати, имаме налични на склад, така че, ако някъде се получи проблем, да можем веднага да реагираме, за да не оставяме хората без вода.

 • По проект „Подкрепа регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ МРРБ изготвило 14 регионални прединвестиционни проучвания, включително и за територията на “ВиК Добрич”? На какъв етап е то и в какъв размер ще е инвестицията във ВиК мрежата в областта?

Прединвестиционното проучване е внесено в МРРБ. Мисля, че ще успеем да се включим в програмата и да бъдем одобрени. Очаква се, вследствие на тези ПИП, да стартира мащабен проект, който ще подобри още повече качеството на услугата на „ВиК Добрич”. Това са средства, които са много необходими за дружеството. Но, за да се стигне до тях, трябваше да извървим път, който е много труден, за да отговорим на всички изисквания на европейската програма. Две години назад трябваше дружеството да е на печалба. И, успяхме да го направим. Успяваме вече да придвижим ПУП-овете. Предстои финализиране на съфинансирането, което трябва да осигури ВиК. То е 10%, което не е никак малка сума. Мисля, че ще се справим и там, защото успяхме да възвърнем доверието на банките. Стойността на проекта за “ВиК Добрич” е около 90 млн. лв.

Follow Me:

Related Posts

 1. Марин says:

  Загубите по селата са от тръбопроводи , които бившите комунисти си бяха изградили незаконно. ВиК Ген Тошево отлично знаят това , но си траят. Регионът е червен , а сега е герберски, което е още по лошо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *