Водещи новини - дясно Образование

РУО-Добрич: Заявленията за прием в VІІІ клас се подават онлайн – самостоятелно или в училищата-гнезда

От 3 до 5 юли е периодът, в който седмокласниците подават заявление /по образец/ за участие в първия етап на класирането за прием в VІІІ клас. Заявлението се подава до председателя на областната комисия по приема към Регионалното управление по образование в Добрич, съобщават от институцията. Съгласно указанията на МОН, в заявлението си учениците подреждат по желание профили и специалности от професии, за които отговарят на условията за балообразуване. Съветът на експертите е попълването на заявлението да се извърши много внимателно и обмислено. Подреждането на паралелките/училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили и специалности от професии. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Броят на заявените желания е неограничен, важно е тяхното подреждане.

Тази година подаването на заявленията за участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път – онлайн, припомнят от РУО.

Вариантите за подаване на заявленията са два.

Първият вариант е подаването на заявлението да се извършва самостоятелно – от родител или ученик. То става без чуждо съдействие от всяко устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, в определените срокове за подаване на документи. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg  и индивидуален код за достъп, който е посочен в служебната бележка с резултатите от изпитите.

За начина на подаване на заявление учениците и техните родители могат да се информират от приложеното в електронната страница на РУО- Добрич указание.

Вторият вариант за подаване на заявление е, когато се използва съдействието на училище-гнездо. Във всяка от общините на област Добрич са определени училища-гнезда:

 • За учениците от Добрич и община Добричка – ОУ „Хр. Смирненски” в Добрич, ул. „Отец Паисий” № 17;
 •  Община  Балчик – ОУ „Антим І” в град Балчик, ул. „Дунав” № 16;
 •  Община Генерал Тошево – Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК, в град Генерал Тошево ул. „Г. Раковски” № 14;
 •  Община Каварна – ОУ „Й. Йовков” в град Каварна , ул. „Кирил и Методий” № 17 ;
 • Община Крушари – СУ „Хр. Смирненски” в с. Крушари, ул. „Девети септември” № 20;
 • Община Тервел – ПГТО „Дочо Михайлов” в град Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;
 • Община Шабла – СУ „Асен Златаров” в град Шабла, ул. „Добруджа” № 2.

Работното време на комисиите в училищата-гнезда е от 8.00 до 18.00 часа.

Необходимите документи при подаване на заявленията са:

 • заявление /по образец/
 • служебна бележка за резултатите от положените изпити
 • копие от свидетелството за завършено основно образование – за ученици, които са придобили основно образование преди годината на кандидатстване
 • копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. С това свидетелство се удостоверява, че заявените като желания специалности от професии не са противопоказни за здравословното им състояние /отнася се за кандидатите за специалности от професии/

При подаване на копията от документи, учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица, посочват от РУО.

Списъците с приетите ученици на първи етап на класиране ще бъдат обявени до 11 юли. Резултатите от класирането могат да бъдат проверени в електронната система на МОН  и на информационното табло на РУО – Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *