Водещи новини - дясно Общество

Главният юрисконсулт на Областната дирекция на МВР в Добрич осъди… МВР

Главният юрисконсулт на Областната дирекция на МВР в Добрич М. Ж. осъди Министерството на вътрешните работи да му изплати 10 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили в следствие незаконосъобразна заповед от 2015 година за налагане на дисциплинарно наказание на тогавашния министър Румяна Бъчварова. Решението е на Административния съд в Добрич. Заповедта, с която му е наложено „предупреждение за уволнение“ за срок от 4 месеца, е отменена като незаконосъобразна с решение от 2016 година от Върховен административен съд /ВАС/.

Според твърденията на М. Ж. в следствие на заповедта е претърпял психически страдания, породени от накърняване на доброто му име, чест и достойнство, както и здравословни проблеми, изразяващи се в  повишаване на кръвното налягане, главоболие и сърцебиене. Той започнал да се чувства неудобно в работната си среда, изпаднал в стрес и депресивно състояние, притеснявал се от околните, запознати с наложеното му наказание. В исковата си молба твърди, че наложеното наказание станало известно на юристите в града, на служителите и магистратите в съдебната палата. Отделно от това МВР сезирало и Окръжната прокуратура /ОП/ в Добрич по случая, като поискало да се извърши и разследване за евентуално извършено престъпление по Наказателния кодекс. Било образувано следствено дело, по което всички прокурори от ОП си направили отвод и то било изпратено на Районна прокуратура в Девня. Така наложеното дисциплинарно наказание станало известно и на всички прокурори от ОП.

Административният съд в Добрич установява, че на 14 септември 2015 година със заповед министърът на вътрешните работи е образувал дисциплинарно производство по повод анонимен сигнал за неправомерни действия на служители на ОД на МВР Добрич във връзка с трудова злополука на разследващ полицай. Последният пострадал по време на организирано служебно спортно мероприятие в работно време. Проверката на дисциплинарно-разследващия орган приключила със справка, с която на М. Ж., в качеството му на член на комисията за трудови злополуки при ОД на МВР в Добрич, е отправено обвинение, че не е изпълнил свои служебни задължения при съставянето на протокол за резултатите от разследването на злополуката. Според дисциплинарно-разследващия орган това деяние довело до изплащане на обезщетение в размер на 6 брутни заплати ( 8 038,80 лева) на претърпелия злополуката, с което била нанесена финансова вреда на ОД на МВР-Добрич.

С решение от 9 октомври 2017 година на Върховен административен съд  /ВАС/ заповедта на министъра на вътрешните работи е отменена като незаконосъобразна. По повод обжалване на решението от министъра е било образувано касационно производство, в което петчленен състав на ВАС се е произнесъл с решение, с което е оставил в сила решението на първоинстанционния тричленен състав на ВАС. Решението на петчленния състав на ВАС е окончателно, поради което е прието, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на М. Ж. е окончателно отменена на датата на постановяването му, т. е. на 23.02.2018 г.

За доказване на твърденията в исковата молба за претърпени неимуществени вреди по делото са разпитани двама свидетели – Б. Й. – главен юрисконсулт в ОД на МВР-Варна, и П. П. – старши експерт в отдел „Човешки ресурси“ към ОД на МВР-Добрич. Свидетелката Б. Й. твърди, че М. Ж. много трудно преживял налагането на дисциплинарното наказание, бил много разстроен, обиден, „смачкан“, притеснен, тъй като вярвал, че е постъпил правилно при регистрирането на злополуката. Свидетелят П. П., член на комисията за трудови злополуки в ОД на МВР-Добрич, дава показания, че по повод трудовата злополука срещу него, срещу ищеца М. Ж. и срещу третия член на комисията започнали „безконечни проверки“. Неприятностите тръгнали, след като на пострадалия полицай били изплатени 6 заплати. Първо членовете на комисията били разследвани от 7 служители на МВР-София, след това още два пъти идвали по двама служители на вътрешното министерство. Разследващите били настроени срещу тях и свидетелят не могъл да разбере каква е причината. Колегите им започнали да странят от тях, а по отношение на М. Ж. имало злоради коментари, че „защитава МВР, а е в кюпа на наказаните“.

По делото са изслушани съдебнопсихиатрична и съдебномедицинска експертизи. Медицинските специалисти дават заключение, че преживяното от М. Ж. изиграло роля на масивна психотравма и довело до влошаване на психичното му състояние, което значително се подобрило едва след прекратяване по съдебен път на наложеното му дисциплинарно наказание. В началото на март 2016 година при проведен преглед били установени стойности на кръвно налягане 170/ 100, придружени с главоболие, сърцебиене, виене на свят. Съдебнопсихиатричната и съдебномедицинската експертизи не са оспорени от страните.

Освен 10 000 лева МВР е осъдено да заплати и законната лихва върху сумата, считано от 23.02.2018 година, когато ВАС окончателно отменя заповедта за дисциплинарно уволнение. Вътрешното министерство е осъдено да заплати и 1 515 лева, представляващи разноски по делото.

Решението на Административния в Добрич може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *