Общество

Горският фонд в Тервел се стопанисва най-добре в цялата страна

Много добра оценка е била поставена след проведен през тази седмица годишен одит на териториалните поделения в Североизточното държавно предприятие, съобщиха от СИДП.

В периода 18 – 20 юни, проверяващи провеждаха анкетни проучвания и разговаряха със служители на фирми и дружества, за работата им с горските стопанства в региона. Целта на одита е констатиране дали горските дружества спазват новия Национален FSC стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 и NEPCon за проследяване на продукцията за Горскостопански предприятия.

Резултатите от извършените проверки, одиторите са представили на среща с директора на СИДП инж. Веселин Нинов. На срещата са присъствали и директори на проверяваните стопанства, както и експерти, отговарящи за сертификацията.

“С всяка изминала година се забелязва значителен напредък при спазване изискванията на стандарта и това от своя страна води до показаните добри резултати през тази седмица.” Това в резюме е било заключението на главния одитор инж. Теодор Тодоров, който е подчертал и добрата организация от страна на териториалните поделения по време на проверките.

Питат работници и фирми за дейността на горските дружества в област Добрич

Проверките на терен не са установили допуснати съществени нарушения и грешки. “Както съм казвал и преди – документите винаги могат да бъдат коригирани, но ако допуснем грешки в гората те не могат да бъдат поправени” – думи на инж. Теодор Тодоров. Очаква се до 20 дни да бъде изготвен окончателният доклад. Констатираните при проверките пропуски в отделните горски стопанства могат да бъдат коригирани в рамките на идните 12 месеца.

При сравняване на резултатите от проверките в цялата страна през тази година, одиторите са обявили и най-добре представилото се горско стопанство – това е ДЛС Тервел. Всяка година, три държавни стопанства – избрани на случаен принцип, се проверяват за изискванията на стандарта. През 2019 за Североизточния район това бяха ДЛС-Тервел, ДГС-Омуртаг и ДГС-Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *