Генерал Тошево Общество

Двама съдят Районния съд в Генерал Тошево, искат 200 000 лева

Искова молба на обща стойност 200 000 лева заведоха двама души от Генерал Тошево – Р. Б. А. и Я. М. А., срещу Районния съд в добруджанския град за претърпени имуществени вреди. Гражданското дело е гледано в Районния съд в Добрич.

Според двамата ищци имуществените вреди са настъпили в резултат на неизпълнението на служебни задължения от длъжностни лица на Районен съд-Генерал Тошево. Посочва се, че по частно гражданско дело от 2011 година по описа на Районен съд-Генерал Тошево съдебният състав служебно и сам по свой почин не е поставил на разглеждане въпроса за наличието на неравноправност на клаузите на представен договор за потребителски кредит и така не е приложил по производството правни норми на Закона за защита на потребителите. Двамата генералтошевци освен за по 100 000 лева имат претенции и за законните лихви върху тези суми от датата от подаването на исковата молба пред Районен съд-Генерал Тошево – 5 април 2019 година, до окончателното плащане. Претендират и за мораторните лихви от датите на постановяването на процесните съдебни актове по делото до датата на подаването на исковата молба. 

Със свое определение Районният съд в Добрич прекратява делото и го изпраща в Окръжен съд-Добрич. Причината е, че според Гражданския процесуален кодекс когато сумата на исковете надхвърля 25 000 лева компетентен е Окръжният съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добричкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

Гражданското дело по исковата молба на Р. Б. А. и Я. М. А е гледано първо на 15 април т. г. в Районен съд-Генерал Тошево. То е било разпределено на принципа на случайния избор, но всички съдии от добруджанския град са си направили отвод. По тази причина производството е прекратено и делото е изпратено на Окръжния съд за определяне на друг равен по степен съд, в случая – Районен съд-Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *