Общество

В област Добрич най-добро възнаграждение получават работещите в енергийните дружества

Средната брутна месечна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2019 г. е 912 лв., с 296 лева по-ниска от средното ниво за страната, сочат данните на регионалната статистика. В обществения сектор средната заплата е 1054 лева, а в частния – 861 лева, съобщават от отдел „Статистически изследвания” – Добрич към Териториалното статистическо бюро „Североизток”. През януари е отчетена средна заплата  от 898 лева, през февруари – 905 лв., през март достига 933 лева.

Спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в областта е нараснала с 14.6 %, сочат обобщените данни.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

  •          „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 864 лв.;
  •          „Държавно управление” – 1 195 лв.;
  •           „Образование” – 1 124 лв.;
  •           „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 101 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •           „Административни и спомагателни дейности” – 668 лв.;
  •           „Финансови и застрахователни дейности” – 721 лв.;
  •           „Строителство” – 736 лв.;
  •           „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 775 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Добрич е на 18- то място по показателя средна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София /столица/ – 1 656 лв., София – 1 139 лв., и Стара Загора – 1 134  лв., а най-ниско във Видин – 796 лв., Благоевград – 779 лв. и Кюстендил – 845 лева.