Здраве Каварна Общество

Мерки срещу безстопанствените кучета предприема Община Каварна

Мерки за намаляване на броя на безстопанствените кучета предприема Община Каварна. Това става ясно от обявена в сайта й обществена поръчка /ОП/, която предвижда „Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия на безстопанствени кучета на територията на община Каварна, следоперативно наблюдение, връщане на животните по местата, от които са били заловени, обезпаразитяване на всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на върнатите по местата животни”. Дейностите ще бъдат извършвани в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

Прогнозната стойност на ОП е до 8 000 лева без ДДС. Според изискванията участниците в поръчката трябва да разполагат с лично ветеринарно лечебно заведение, регистрирано по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Кандидатите трябва да притежават диплома за ветеринарномедицинско образование или да имат сключени трудов или граждански договор в лице, което има такава. Трябва да са извършили минимум две услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури по време на дейностите безопасността на заетите в тях лица, както и спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.  Всеки кандидат може да представи само една оферта.

Срокът на получаване на офертите е 17 часа на 27 май т. г. Отварянето им ще стане в 10 часа на 28 май в сградата на Общината. Обществената поръчка ще бъде с едногодишен срок на изпълнение, считано от датата на подписване на договора, или до изразходване на сумата, предвиден в него.

В ОП Община Каварна посочва какви дейности трябва да извърши изпълнителят.

  • Той е длъжен да залавя и транспортира безстопанствените кучета от територията на община Каварна до съответното ветеринарно лечебно заведение.
  • Във ветеринарната лечебница да извършва кастриране, обезпаразитяване – външно и вътрешно, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост – евтаназия.
  • Залавянето на кучетата трябва да става по начин и условия, които гарантират здравето им и минимални страдания.
  • Върнатите и маркирани улични животни след това трябва да бъдат обезпаразитявани на всеки три месеца и да им бъде правена реваксинация срещу бяс.
  • След извършените манипулации трябва те да бъдат връщани по местата, от които са били заловени, но не в дворовете на детски градини и ясли, училища, болницата и в близост до площадките за игра на деца.
  • Изисква се следоперативно наблюдение на кучетата в продължение на два дни и в подходящи за целта помещения, като им бъдат осигурени храна и вода.
  • Трябва да бъде воден регистър на заловените кучета, който да съдържа дата и място на залавяне, извършени манипулации, номер и цвят на ушна марка, дата и място на пускане.
Маркирани безстопанствени кучета

Снимки: Каварна плюс

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *