Общество

В професионалните гимназии в област Добрич преобладават момчетата

Професионалното образование и обучение в област Добрич през настоящата учебна година  се осъществява в 9 професионални гимназии и 1 спортно училище. Общият брой на учащите се  е 3 044 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 24, или с  0.8%, сочат данните на регионалната статистика. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

Преобладаващата част от преподавателите, обаче, са жени близо 71 % от всичките 214 учители и директори с преподавателска заетост.

През 2018 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 410 души, като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2018 г. са съответно 144 и  266 души.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Стопански науки и администрация“ – 52.5%, следван от този на учениците в „ Услуги за личността“ – 17.6%.

 В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи в област Добрич са записани 458 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 355, втора степен – 83, трета степен – 20.

Придобилите степен на професионална квалификация в област Добрич през 2018 година са 868, като най – много са получили първа степен – 337 души.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *