Образование

3/4 от децата в област Добрич посещават редовно детска градина

През учебната 2018/2019 година броят на самостоятелните детски градини с директор в област Добрич е 84 при 1 834 за цялата страна. Броят на децата, настанени в детски градини, е 4 966, което е с 64, или с 1.3% по-малко в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, нараства с 26 процентни пункта, като през учебната 2018/2019 година достига 75.1% /за страната 78.4%/, съобщават от отдел „Статистически изследвания” в Добрич към Териториалното статистическо бюро – Североизток.

     Средният брой деца в една детска градина за област Добрич е 59, като за градовете е значително по-голям – 133, а за селата – 24. Една група се формира средно от 20 деца, съответно 22 в градовете и 16 в селата. Средният брой деца, формиращи една група, през предходната година е бил 18. Местата в детските градини на областта са 6 563. В област Добрич на 100 деца са осигурени 132.2 места при 106.9 за страната.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 518, от които 489 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се запазва.  73.0% от педагогическия персонал е над 40 години, а само 1.0% са под 25 години.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *