Добрич Общество

Обявиха конкурс за изработване на нов проект на Централния пазар в Добрич

Открит архитектурен конкурс „Изработване на проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия” обявиха Община Добрич и Камара на архитектите в България (КАБ) – колегия Добрич.

Конкурсът цели да се създаде качествено ново обществено пространство в града, да се насърчат гражданите заедно с местната власт лично да участват в подобряването на общата им жизнена среда, да се насърчат местните производители на храни да предлагат продукти на пазара в Добрич. Сред целите са още постигане на нов привлекателен архитектурен облик на Централния пазар с по-богата функционалност, максимално удовлетворяване желанията на гражданите, изразени в проведена анкета, решаване на транспортно-комуникационни проблеми в района, обновяване и модернизиране на пазара и други.

Възложител на конкурса е община град Добрич, а партньори: Група за подготовка и провеждане на обществено допитване – доброволци, КАБ, Съюз на архитектите в България и Регионален фонд за градско развитие.

В техническото задание на конкурса са обобщени резултатите от проведената сред гражданите анкета. В нея те са изразили категорично желание за значима промяна на пазара в Добрич и прилежащите му улици и пространства. Преобладавало очакването им там да срещат производители, от които да закупуват зеленчуци, плодове и подправки, като основни артикули. Мнозинството от анкетираните са споделили, че трябва да се подобри достъпността, да се обособят няколко зони, както търговски, така и зони за отдих и организиране на събития, складова зона, зони за паркиране и др. Според голяма част от изследваните лица на територията на пазара би следвало да има и допълнителни възможности, като обществена тоалетна, течаща вода, подходящо осветление, лаборатория за проверка на количеството и качеството на стоките и др.

В Община Добрич има два идейни проекта за нова визия на пазара, но пак правят конкурс

От техническото задание става ясно, че Централният пазар няма ясна функционална схема. Основно е разделен на „горен“ и „долен“, като това е обусловено от площадки, чиято вертикална планировка е ориентирана към улици на различни абсолютни височини. На „горния“ пазар е изградена самостоятелна стоманена конструкция с винилово покритие. Там са разположени 78 щанда, но 20 от тях са трайно незаети, заради неблагоприятното им разпределение и прекомерната гъстота. На тази „горна“ площадка са построени и част от монолитните магазини, към които също няма достатъчен търговски интерес. На „долния“ пазар се намира сградата на „халите“ – най-старата постройка. Там хаотично са разположени още 79 щанда.

На пазара няма общодостъпна тоалетна, е посочено още в техническото задание. Има една чешма на открито, която може да се ползва само в топлите сезони. В момента е скрита и труднодостъпна, заради разположените около нея щандове и павилиони. Пазарът и подходите към него са труднодостъпни за хора с двигателни затруднения, велосипеди и детски колички. Усеща се недостиг от места за паркиране. В радиус от около 100 метра има общо около 120 паркоместа. От тях около 65 са безплатни, а около 55 са част от платената „синя зона“. Няма велосипедни стоянки. Осветеността на щандовете и на общите пространства в тъмната част на денонощието е лоша. Няма нормативно определена зона за сметосъбиране. Зареждането и изнасянето на стока става главно по обслужващата улица. В двата й края са поставени нерегламентирани бариери, които се контролират от търгуващите на пазара. През активната част на деня тази улица е недостъпна за автомобили. Част от нея е заета от стока, разположена пред най-източните щандове, а друга част от стока на магазините в околните сгради.

Търговци на пазара в Добрич не искат конкурс и нови проекти, а само покрив над главите

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е 20 август т. г. Те ще трябва да се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Община град Добрич. Получените предложения ще бъдат разгледани от седемчленно международно жури, което ще избере три проекта – финалисти. Те ще получат награди, а Община Добрич ще покани класирания на първо място участник да сключи договор за възлагане на проектиране на инвестиционен проект.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *