Добричка Регионални - начална

Със средства по Програма за развитие на селските райони ремонтират улици в девет села на община Добричка

На 17.05.2019 г. в Разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие”, кметът на община Добричка – инж. Тошко Петков е подписал договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съобщиха от административната пресслужбата. С подписаният проект, в община Добричка започва реконструкция и рехабилитация на улици в девет населени места.

Общата стойност на проекта е 1 166 801.07 лв., като срокът за неговото изпълнение е 36 месеца. При реализирането му ще бъдат извършени строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка:

  • в с. Стожер – улица “Стара планина” и улица “Рила”
  • в с. Победа – улица “Шеста”
  • в с. Котленци – улица “Десета”
  • в с. Пчелино – улица “Четвърта”
  • в с. Овчарово – улица “Девета”
  • в с. Стефан Караджа – улица “Дунав”
  • в с. Черна – улица “Девета”
  • в с. Фелдфебел Денково – улица “Единадесета”
  • в с. Бенковски – улица “Двадесет и четвърта”

С близо 1,2 млн. лв изграждат улиците в 9 села на община Добричка

Одобреният и вече вече подписан договор е за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *