Здраве Общество

До 10 май кандидатстват за финансово подпомагане семейства и двойки с репродуктивни проблеми

10 май е крайният срок за кандидатстване за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/ или настоящ адрес на територията на Добрич, информират от Общината. Заявителни документи се подават в Център за услуги и информация, работно място „Деловодство” в сградата на кметството.

За да получат финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури, двойките трябва да отговарят на следните критерии:

 • – да са български граждани, притежаващи постоянен и/ или настоящ адрес на територията на  Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите
 • – да нямат задължения към Общината
 • – да са с непрекъснати здравно-осигурителни права
 • – да са пълнолетни
 • – да са завършили средно образование
 • – да не са осъждани за престъпления от общ характер
 • – да не са поставени под запрещение
 • – да не се водят на отчет в регистрите на центъра за психично здраве „Д-р П. Станчев”
 • – да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала
 • – да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен
 • – да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICS1
 • – да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция, предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община Добрич
 • – възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране да съответства на Наредба № 28/ 20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция

Новост през тази година е значителното улесняване на кандидатите относно документацията, която следва да предоставят при подаване на заявление. Предвижда се извършване на служебна справка за всяка необходима информация, налична в информационните масиви на Общината.

Необходимите документи за кандидатстване и Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/ или настоящ адрес на територията на Община град Добрич може да намерите в интернет страницата на кметството. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *