Воден цикъл

Улиците, които се ремонтират по водния цикъл

По информация от Община Добрич за “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1”:

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1” за Обособена позиция № 3 „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3

ЛИПСВА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ – от 25 април 2019!

На 24 април 2019 – по ЛОТ 3, ще се извършват СМР по улиците:

 • ”Никола Петков“
 • “Димитър Ковачев”
 • ж.к. “Добротица”
 • възстановяване на асфалтова настилка по улиците “Каменица“, „Цар Освободител“ и „Боряна“

В периода 22 – 26 април 2019 г., в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ ЛОТ 3 ще се работи в следните райони:

 • “Цар Освободител” – възстановяване на асфалтова настилка
 • “Каменица” – възстановяване на асфалтова настилка
 • ул. “Димитър Ковачев” – Направа СВО
 • ЖК “Добротица” – направа връзки
 • “Боряна” – възстановяване на асфалтова настилка
 • “Никола Петков” – направа връзки

ЛИПСВА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ – от 23 април!

В периода 8 – 12 април 2019 г. в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ ЛОТ 2 ще се работи по следните райони:

 • ул. “Полк. Калотинов”- изкоп, полагане на тръба и насип (без спиране на водата)
 • ул.”Осъм” – изкоп, полагане на тръба и  насип (без спиране на водата)
 • ул. “Ген. Гурко” и ул. “Трети Март” – изкоп, полагане на тръба и  насип (без спиране на водата)
 •  ул. “Сава Огнянов” – изкоп, полагане на тръба и  насип (без спиране на водата)
 • ул. “Абрит” – подготовка, асфалтиране (без спиране на водата)
 • ул. “Даскал Д. Попов” – подготовка, асфалтиране (без спиране на водата)
 • ул.”Захари Стоянов” – подготовка, асфалтиране (без спиране на водата)

На 12 април 2019 – по ЛОТ 2, ще се извършват СМР по улиците:

 • л.”Осъм” – изкоп, полагане на тръба и  насип (без спиране на водата)
 •  ул. “Сава Огнянов” – изкоп, полагане на тръба и  насип (без спиране на водата)

Related Posts

 1. инж. Димитър Желев - член на КИИП спец. ТС и ОД says:

  – Няма информационни табели за отделните обекти от водния цикъл.
  – ВОД на се изпълнава съгласно Наредба № 3 от 2010 г.
  – След полагане на новите водоправади обратните насипи не се изпълнявят съгласно
  изисванията /изпълняват се от неподходящи манериали и не се уплътняват
  съгласто изискванията за изпълнение на насипи – разчита се на естествено уплътнение/
  По документи може би има протоколи за необходимите проби.
  – Саществуващата конструкция на уличните настилки се вълстановява с нестандартни материяли – трошен камък /много често втора употреба/, на един пласт, без съответното уплътнение – разчита се на автомобилния трафик /и на пешеходците по тротоарите/.
  – Асфалтовото покритие е възстановено на незначителна част от обектите. Болшинството от улиците са без въстановано асфалтво покритие, назависимо че са изпълнени преди
  6 месеца.
  – За неудобството при предвижване на МПС и пешеходци, за прха и калта не е нужно да си някъкъ специалист!
  – Ако някой прочете това ще му бъда благодарен!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *