Общество

Общинският съветник Зорница Михайлова пита кмета за довършването на блок Добрич

Общинският съветник от ГЕРБ Зорница Михайлова е внесла питане до кмета Йордан Йорданов във връзка с довършването на блок „Добрич“, съобщават от канцеларията на Общинския съвет.

То е свързано с решението на местния парламент от 26 февруари, с което се взе решение Общината да сключи договор за краткосрочен общински дълг с цел финансиране на реализацията на инвестиционен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване на ЖБ „Добрич“.

Михайлова припомня, че тогава Общината възложи на кмета и му делегира права да проведе процедура по избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране, след влизане в сила на решението за избор на изпълнител, по реда на ЗОП, както и да подпише договор за кредит и договор за залог, а също и да извършите всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

В тази връзка тя отправя питане сключен ли е договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който Община град Добрич да е поела общински дълг с цел финансиране на реализацията на инвестиционен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване на ЖБ „Добрич“. „Ако не е сключен договор за банков кредит към датата на получаване на настоящото питане, моля да посочите дали към момента се провежда процедура за избор на финансова институция за осигуряване на финансирането по реда на Закона за обществените поръчки, тъй като решението на Общински съвет вече отдавна е влязло в сила. На какъв етап е процедурата и кога е започнала?

Ако нито е сключен договор за краткосрочен банков кредит за поемане на краткосрочен общински дълг с цел финансиране на строително-монтажни работи по довършване на ЖБ Добрич и нито се провежда процедура за избор на финансова институция за това, моля да посочите причините и кога ще бъде открита такава процедура

Моля за информация дали се провежда процедура по ЗОП за избор на изпълнител за довършването на ЖК Добрич и кога е открита? На какъв етап е процедурата? Ако не се провежда процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител, моля да посочите причините за това и кога ще бъде взето решението за откриването й?“, посочва още общинският съветник.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *