Добрич Здраве Общество

Приемат заявления за финансиране на ин-витро процедури на двойки от Добрич

От днес, 10 април, започна приемът на заявления за кандидатстване за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от Добрич.

До 15 май (включително) ще бъдат приемани заявителните документи, нужни за кандидатстването за финансово подпомагане за 2019 година – на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Общината, информираха от административния пресцентър.

Кандидатстващите подават пълната документация в „Център за услуги и информация“ – работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич.

За да бъдат одобрени за финансово подпомагане, двойките следва да отговарят на следните критерии:

 • да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
 • да нямат задължения към Община град Добрич;
 • да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;
 • да са пълнолетни;
 • да са завършили средно образование;
 • да не са осъждани за престъпления от общ характер;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич;
 • да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;
 • да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен;
 • да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI;
 • да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич ;
 • възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба № 28/20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.

За да улеснят кандидатите, във връзка с обемната документация, от Общината се предвижда извършване на служебна справка за всяка необходима информация, налична в информационните масиви на Община Добрич.

Необходимите документи за кандидатстване, както и Правилник за отпускане на финансова помощ, са публикувани на официалната страница на Община град Добрич.

Правилник, Заявление, ДекларацияПриложение 3, Приложение 4

За допълнителна информация – на телефон 0876 10 30 17 . Лице за контакти – Фатма Капитанова, Дирекция „Хуманитарни дейности” 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *