Образование Регионални - начална Шабла

Започна ремонтът на детската градина в Шабла

Официална церемония по откриване на строителна площадка за реализиране на инвестиционен проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ се състоя в  Шабла, съобщиха от общинската администрация.

Проектът е изработен от „Веков дизайн“ ЕООД град Варна, аизпълнител ще бъде „Стимекс“ ЕООД отново от морската ни столица. Строителният надзор е поверен на „Ай Ти Ем Проджек“ ООД град Пловдив. Очаква се строително-монтажните работи да приключат за 6 месеца, колкото е и срокът на изпълнение.

Официални лица на церемонията бяха председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева, кметът на община Шабла, Мариян Жечев, Ивайло Енев и Стоян Стоянов – представители на фирмата-изпълнител, които заедно с дете от детската градина, оборудвани с жилетки, кирки и лопати, направиха символичното откриване на строителната площадка.

Д-р Стоева призова малките възпитаници на детското заведение да помнят този ден, защото след броени месеци тяхната детска градина ще има нов вид, където с желание всеки ден ще играят, учат и ще се забавляват.

Кметът на Общината видя символика в дъждовния априлски ден, пожела лека работа на изпълнителите и съобщи, че ремонтните дейности ще се извършват без това да пречи на учебния процес. Пожела след ремонта, детската градина да се радва на много свои малки възпитаници.

Директорът на детската градина, Ана Христова, благодари на общинското ръководство и проектанта за прекрасния проект и каза, че на есен шабленската детска градина ще се превърне в едно съвременно, модерно и добре обзаведено място за нашите деца.

Официалната церемония завърши с Химна на детската градина.

Проектът е одобрен с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целите на проекта са: да се осигури надеждна и трайна хидроизолация на покрива; да се подобри топлотехническата характеристика на цялата сграда; да се разшири функционалния спектър от дейности; да се поднови технологичното и подвижно обзавеждане и да се оптимизира архитектурен образ, предвид предназначението на сградата.

Инвестиционният проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане, изразяващи се в цялостна реконструкция на покривната конструкция и покривното покритие, цялостна топлоизолация на обекта – фасадни и покрив; преустройство и реновация на сградата; нова вертикална планировка в двора на детската градина; реновация на оградите на двора; обзавеждане в сградата на детската градина; ново обзавеждане и оборудване на дворното пространство с обособяване на детски площадки, спортен сектор и амфитеатър на открито.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 247 377,18 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *