Общество

Намалява броят на работещите висшисти в област Добрич

Тенденция за намаляване броя на трудово заетите висшисти в област Добрич, отчитат от отдел “Статистически изследвания”.

Коефициентът на икономическа активност в област Добрич намалява, сочат резултатите от наблюдението на работната сила през 2018 г.. Икономически активните лица са 82 800 души, а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 55.2 % при 55.3 на сто за страната, съобщават от отдел „Статистически изследвания” в Добрич. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.9% за мъжете и 47.0% за жените. По брой на икономически активните лица, област Добрич е на четиринадесето  място, а по коефициент на икономическа активност – на седмо място, отчита регионалната статистика.

 Общият брой на заетите лица достига 75 800 души  или 50.5% от населението на 15 и повече навършени години  – над средното ниво за страната, което е 52.4%, сочат обобщените данни.  Коефициентът на заетост е съответно 57.5% за мъжете и 43.9% за жените. По брой на заетите лица област Добрич е на тринадесето място, а по коефициент на заетост – на десето място. С най-висок коефициент на заетост сред областите е София /столица/ – 62.0%.

    Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 57.4%. В сравнение с 2017 г. той отбелязва спад с 5.2 процентни пункта. Безработните лица са 7 000.  Коефициентът на безработица през 2018 г. нараства с 2.1 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 8.5% при 5.2% средно за страната. Област Добрич е на единадесета позиция, като с най-високо ниво на безработица са областите Видин – 19.7%, Монтана – 15.1% и Шумен – 11.7%.  Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 64 навършени години е 8.6%.  Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 32 100 души, от които 12 400  са мъже и 19 700 –  жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 28.6%, съответно 21.8% за мъжете и 35.6% за жените.

         Заетите лица с висше образование в област Добрич са 18 100 , като коефициентът на заетост е 70.8%. В сравнение с 2017 г. този коефициент намалява с 2.4 процентни пункта. За страната е 72.6%.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *