Общество Шабла

Спасителна лодка и техника за рискови ситуации ще достави Община Шабла по европроект

Спасителна лодка с оборудване, която да влиза в действие в кризисни ситуации по вода, ще  закупи  Община Шабла по проект за управление на риска и ефективна реакция на  органите за гражданска безопасност. Проектът се изпълнява в партньорство с румънската Община Овидиу и Фондация „Идеин Развитие” – Русе, а финансирането се осигурява от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България. Това стана ясно на пресконференция за представяне на проекта, проведена в Зеления образователен център на крайморската община. Петър Атанасов, началник на отдел „Европейски програми и икономическо развитие” в общинската администрация, съобщи, че предстои да бъде закупено специализирано високопроходимо превозно средство за интервенция при наводнения и снежни бури. За зимния сезон машината ще бъде оборудвана с роторен снегорин, а при наводнения ще бъде монтирана помпа за изпомпване на големи количества вода.

     Проектът предвижда създаване на дигитална карта на рисковите зони като онлайн инструмент, който да информира жителите и всички заинтересовани потребители за актуални рискове и опасности в случай на възникващо бедствие, както и полезна информация за реагиране в извънредни ситуации. Ще бъде инсталирана и алармена система за ранно предупреждение и реагиране  за защита на населението в случай на земетресения, наводнения, пожари или други бедствия.
Членовете на  доброволческото формирование на община Шабла ще бъдат екипирани със специфично оборудване за действие в критични ситуации, което включва  необходимото защитно облекло, дихателни апарати, медицински комплекти за оказване на първа помощ, санитарна носилка, прожектори, електрогенератор, противогази, радиостанции, пожарогасители и др. Предстоят  съвместни обучения и семинари  между двата екипа от доброволческите формирования на Шабла и на Овидиу.

       Предвиденият финансов ресурс за изпълнение на дейностите е в размер на 988 000 евро, бюджетът на Община Шабла е 409 000 евро.

       Срокът за изпълнение на проекта е 12 юли 2020 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *