Водещи новини - дясно Добрич Общество

Не са правени постъпки „Старият Добрич” да бъде обявен за културна ценност

В началото на мандата на настоящия кметски екип бе заявено, че ще се работи за превръщането на „Старият Добрич” в истински етнографски комплекс, тъй като той няма такъв статут.

В тази връзка Про Нюз Добрич попита Община Добрич какъв към момента е статутът му, както и правени ли са постъпки за получаване на статут на културна ценност? Какво е виждането за бъдещото му развитие?

„По отношение на „Старият Добрич“ Програмата за управление на Община град Добрич за срока на мандат 2015-2019 година предвижда: „Проучване на възможностите за промяна на статута на АЕМО „Старият Добрич“. Тази цел е заложена въз основа на проведени работни срещи със занаятчии и музейни специалисти и изразява желанието на добричлии и стремежа на екипа, това специфично пространство в нашия град да продължи да съхранява и популяризира традиционните за Добруджа народни занаяти”, посочват от Общината.

Оттам информират, че статутът на „Старият Добрич“ не е променян от 2000 година, когато с решение на Общинския ни съвет и становище на Министерство на културата Исторически музей, АЕМО „Старият Добрич“ и Къща музей с дом-паметник „Йордан Йовков“ са обединени в Исторически музей – Добрич. Впоследствие, по искане на майсторите, работилниците с прилежащата им инфраструктурата са извадени от структурата на музея и са отдадени на концесия за срок от 20 години. За част от ателиетата този срок все още не е изтекъл.

„По отношение на въпроса за обявяването на „Старият Добрич“ за културна ценност, такива постъпки Община град Добрич не само че не е правила, но не е и предвиждала, защото от създаването си до днес „Старият Добрич“ не отговаря на законовите и нормативни изисквания за обявяването му за недвижима културна ценност. С подобен статут на това място е само Теке джамия, която датира от втората половина на 17ю век и е най-старият запазен образец на османската култова архитектура в града ни”, информират от Общината.

Направените от експертите на Община град Добрич до момента проучвания показват, че съществуват различни възможности за развитието на „Старият Добрич“. След изтичане на всички концесионни договори тези възможности ще бъдат представени на вниманието на обществеността за обсъждане. Трябва да се има предвид обаче, че всички те са подчинени на стремежа на екипа ни да не променяме предназначението на „Старият Добрич“ и да го съхраним като културно пространство, представящо архитектурата, бита и миналото на града ни, посочват още от администрацията.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *