Добричка Образование Общество

Начини за справяне с насилието в интернет ще учи училищната администрация в община Добричка

Работилница за прилагане на комплексна методика и техники за превенция на насилието и агресията в училищата, организира комисията за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Добричка. Акцент по време на обучителния курс ще са съществуващите опасности, свързани с интернет и терористични действия, съобщиха от административната пресслужба. 

На 15 март, от 14.00 ч. в залата на Община Добричка ще бъде проведено интензивно 1-дневно обучение, в което ще се включат обществени възпитатели, директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от общината.

По време на обучителния курс ще бъдат разгледани следните теми:

  • Безопасна СРЕДА за нашите деца – защитена ИКТ среда. Национални програми ИКТ – Тодор Добрев, ИКТ клъстер Варна;
  • Повишаване информираността за опасностите при ползване на информационни и комуникационни технологии – възможни мерки за предотвратяването им на ниво училище – Тодор Добрев, ИКТ клъстер Варна;
  • Развитие на дигитално-медийна грамотност в областта на сигурността, насилието, онлайн тормоза, опасност от въвличане в терористични действия, трафикинг – методика, планове за работа на учителя, презентации, насоки за родители – Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич;
  • Оценка на опасността от агресивно поведение на подрастващите  и връзката с  интернет. Идентифициране на  рисковите фактори за оценка на онлайн-тормоза, онлайн-заплахите и секстинга и планиране на адекватни предпазни мерки – Борис Кръстев, Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич;
  • Безопасна учебна среда – практически средства за превенция и насоки за намеса и предотвратяване на тормоз, насилие, включително в интернет, и опасност от въвличане в терористични активности – Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич.

Още пет пилотни занимания следват за училищата в селата Ловчанци, Смолница, Божурово, Дончево и Ведрина. Там, служителите на училищните административни структури ще приложат  представените методики пред учители, ученици и родители. Предвидено е по време на заниманията с децата да присъстват и обществените възпитатели, за утвърждаване на наученото по време на проведената обучителна програма.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *