Здраве Общество

Спокойна здравна картина за територията на област Добрич отчитат от РЗИ

За периода 15 – 21 февруари 2019 г., са били извършени 130 проверки в 130 обекта, отчетоха от Регионалната здравна инспекция. От тях – 28 са в детски и учебни заведения, в 9 лечебни и здравни заведения, 67 в други закрити обществени места по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и 26 в открити обществени места. Здравните инспектори не са констатирали нарушения на въведените забрани и ограниченията на тютюнопушене в закритите и някои открити обществени места. Няма издадени предписания и актове.

През изминалата седмица са били регистрирани общо 89 остри заразни заболявания, от които 60 са случаи на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ).

Таблица на регистрираните през периода остри респираторни заболявания – по възрастови групи:

0-4 г. 5-14 г. 5-29 г. 30-64 г +65 г. общо Заболяемост %оо
15 21 12 10 2 60 70,93  %о

Няма регистрирани хранителни натравяния за територията на областта.

Две от взетите проби за питейни води – при лабораторен физико-химичен и микробиологичен анализ, са нестандартни по физико-химичен показател „нитрати”.

В 14 учебни заведения на територията на областта са извършени проверки на седмичните учебни разписания на учебните занятия за втори срок на учебната 2018/2019 г.. Установено е, че всички отговарят на здравните изисквания.

В общините Добрич, Добричка и Ген. Тошево са били извършени 7 проверки, отнасящи се до правилиното осигуряване на здравословно хранене на подрастващите в детски и учебни заведения. Установено е било, че са спазени здравните изискванията.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *