Образование

Ученици от ПМГ „Иван Вазов“ Добрич се подготвяха за успешен избор на професия

Ученици от 8-и “а” клас на добричката гимназия “Иван Вазов”,  са се включили в тренинг – „Типове личности и професии“, организиран от Център за подкрепа  за личностно развитие, гр. Добрич.

Целта на тренинга е откриване връзката между личностните характеристики на хората и характеристиките на професиите, които те упражняват.

Консултанти от центъра са представили „Теорията за избор на професия“ на Джон Холанд и шестте основни типа личности, според техните качества – социални, реалистични, артистични, предприемчиви, изследователски и конвенционални.

Обсъждане на възможностите за висше образование в България и чужбина , както и въпроса за самостоятелното финансиране на образованието, е предизвикало особен интерес сред участниците в дискусията.