Общество

Встъпиха в длъжност новите съдебни заседатели в Окръжен съд – Добрич

Новите съдебни заседатели в Окръжен съд-Добрич положиха клетва пред Общото събрание на съдиите и официално встъпиха в длъжност. Те са избрани за 4-годишен мандат, който започва да тече от датата на полагане на клетвата. За четирима от тях това е втори мандат.

Церемонията по встъпването в длъжност на новоизбраните заседатели беше ръководена от председателя на съда Галатея Ханджиева, която даде и първоначални разяснения за техния статут, права и задължения.

„Нашето законодателство отрежда важна роля на съдебните заседатели в наказателното производство на първа инстанция. Те участват в съдебни състави, които разглеждат делата за тежки престъпления и имат еднакви права и задължения със съдиите“, обясни Ханджиева. Тя подчерта, че като представители на гражданите в съдебния процес, заседателите са длъжни да се грижат за постановяване на справедливи съдебни присъди според преобладаващото разбиране на обществото за справедливост.

Съдия Ханджиева призова новите заседатели да изпълняват задълженията си обективно и добросъвестно, да решават наказателните дела по съвест и убеждение, без да се поддават на натиск или влияния, независимо от техния източник.

Двадесет и пет съдебни заседатели положиха клетва днес, като 22-ма от тях са представители на община Добрич, двама души са излъчени от община Каварна и един от община Тервел. Най-младият съдебен заседател е на 28 години, а двамата най-възрастни – на 66 години. Осемнадесет са с висше образование, а 7 със средно. Сред заседателите има хора с техническо, икономическо и юридическо образование. Спазено е и изискването поне 10% от тях да притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. То е въведено заради законовото условие в съдебните състави на първа инстанция, разглеждащи дела срещу непълнолетни, заседателите да бъдат учители или възпитатели.

Разпределението за участие в дела на всички съдебни заседатели ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Списъкът на избраните и положили клетва нови заседатели ще бъде публикуван на сайта на Окръжния съд.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *