Водещи новини - дясно Общество

Застрашена прелетна птица се появи във водите край Дуранкулак

Редкият за нашата страна вид – кадифена потапница, е бил наблюдаван днес от екип на Българско дружество за защита на птиците, в защитена зона „Дуранкулашко езеро“.

Още през 2015 година, този вид е категоризиран като световно застрашен – уязвим вид, заради отчетеният крайно притеснителен спад – с 40 на сто, в световната популация на кадифената потапница.

Михаил Илиев и Валентин Катранджиев са екипът, успял да реализира интересното наблюдение. Днес, те са имали шанс да регистрират и други интересни видове в Приморска Добруджа – потапници звънарки и малък нирец, както и вече доста по-големи числености на червеногушата гъска и големи белочели гъски.

По мнение на специалистите, извършващи в момента теренните проучвания в района на Приморска Добруджа, увеличаването на броя на мигриращите гъски в нашата страна, както и на редките гости, като кадифената потапница, се дължи на застудяването и първия паднал сняг – факт, значително променящ орнитологичната обстановка в Североизточна България.

 

източник: БДЗП

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *