Общество

Ниски нива се поддържат във водоемите в област Добрич

Във водоемите в Добричка област се поддържат ниски нива на водата и рискът от преливане е минимален, съобщават от областната управа за приключилата проверка на язовири, реки и дерета.

Това е установила комисия, назначена от областния управител Красимир Кирилов и ръководена от заместника му Красимир Николов. В нея са участвали представители на институции и общини.

Проверката на язовирите е установила, че навсякъде се поддържат ниски нива и водоемите имат свободни обеми. Повечето от аварийните планове на язовирите са преработени, според последните нормативни изисквания.

За язовири „Одринци“, „Малка Смолница“, „Смолница 2“ и „Плачи дол 2“, разположени над населени места, са дадени предписания за проектиране, съгласуване и изграждане на система за оповестяване до април 2019 г.

Установено е, че в добро техническо и експлоатационно състояние са язовирните стени и съоръженията към тях, които са държавна собственост и са експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД клон „Черно море” Варна, въпреки недостатъчния персонал, се посочва още в доклада.

При огледа на реките и деретата, извън населените места, се забелязва все по-голямо сгъстяване на дърветата и разширяване на самозалесяването на руслата на водосборните дерета в някои участъци. Според специалистите обаче към този момент това не пречи на проводимостта. Направени са препоръки за недопускане на влошаване на състоянието.

Според инспекцията за река Добричка, която преминава през областния град, трябва да се осигурят средства за ремонт и реконструкция на коритото, за да се гарантира добра проводимост на водата. Експертите апелират да не се допуска депониране на насипи в близост до сервитутите на реката. Проверката е констатирала недобро поддържане на облицованото корито на Голямата река в село Кранево, като голяма част от дъното отново е обрасла с влаголюбива растителност.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *