Образование

За рискове при делегираните бюджети, алармира съветник

Детските градини в Добрич не са равнопоставени при въвеждането на делегираните бюджети – за това алармира по време на заседанието на Общинския съвет общинският съветник от ГЕРБ д-р Камелия Койчева. Тя е и председател на Постоянната комисия на наука и образование.

„Естествено, че всички сме „за“ делегиран бюджет и той неизменно ще бъде факт“, заяви д-р Камелия Койчева. Но, тя изрази опасения за начина, по който формулата за финансиране се въвежда в Община град Добрич.

„Смятам, че, освен оптимизиране на щатния състав на детските градини, много е важно и е ангажимент на Общината да приведе сградния им фонд, съобразно изискванията за енергийна ефективност, която може да бъде осигурена с различно финансиране. При управлението на ГЕРБ бяха ремонтирани трите централни детски градини, които са натоварени с най-много деца. Това се случи със средства по европейски програми и с финансиране от Фонда за енергийна ефективност. В резултат на това бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност в детските градини с номера 8, 9 и 10. След като има осигурени средства по оперативна програма „Региони в растеж“ за образователна инфраструктура и бяха включени други три детски градини, можеше поне те да бъдат приведени в състояние, което да облекчи процеса на делегиране на бюджети. Защото сградният фонд е изцяло ангажимент на Общината“, подчерта д-р Койчева.

Тя коментира и готовността и желанието на директорите, както и действието на Общината за повишаване на техните компетенции по отношение на ръководството и управлението на делегираните бюджети.

„От 2016 г. до момента се проведе само едно обучение през месец ноември. За съжаление, то бе осъществено от колеги от Община Шумен, които през миналата година са преминали на делегиран бюджет. За мен, това определено е недостатъчно. Още повече, че една трета от директорите на детски градини в Добрич са нови. От друга страна, колегите от Шумен само една година са работили с делегирана дейност и ни внушават формула, която ние да приемем, без да сме изслушали и други колеги.

Ние винаги сме ползвали за обучители служители от Министерството на образованието, финансисти, които могат да посочат верните формули и възможности за решаване на казуси. А, и контактът и познанството на директорите с експерти от министерството, би облекчил по-нататъшната им работа.

Третият момент, който изключително много ме смущава, е, че всички детски градини заедно преминават към делегиран бюджет, т.е. Общината не е направила анализ и оценка на рисковете, които това носи.

За сравнение, при въвеждането на делегираните бюджети в училищата, което се извърши при управлението на Общината от ГЕРБ, първо бе предложено на директори, които желаят. След като петима директори пожелаха ОбС им даде това правомощие, като те сами назначиха свои счетоводители и управляваха бюджетите си. След 2-3 години Министерството на образованието въведе задължително формулата на делегираните бюджети. Тогава всички директори преминаха към делегиран бюджет. Което предполагаше обучение на тези петима директори, след това комуникация между директорите на регулярни  срещи, които бяха задължителни в отдел „Образование“ и постоянни ежегодни срещи с експерт от Министерството на образованието и науката, поне два пъти в годината.

На въпроса ми каква е оценката на рисковете за първата година на делегираните бюджети, отговорът бе, че едновременно въвеждане на делегираните бюджети е решение на кметския екип на Община град Добрич. Той е преценил, че има риск, но той е малък, без да се посочи какъв е.

От разговорите ми с директори става ясно, че те не знаят, че Общината ще назначи експерти, сред които и счетоводители. Не знаят от тях колко са счетоводители, колко детски градини ще обслужва един счетоводител. Както и това, че от формулата, по която им се дават средства, ще се отделят средства за ФРЗ за тези експерти. За мен е необичайно, че кметът ще назначава тези експерти. Това означава, че счетоводителят няма да е подчинен на директора, а на кмета. Това, за мен, нее същински делегиран бюджет“, коментира още Камелия Койчева.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *