Здраве

Фонд “Здраве” в Добрич ще финансира и обучения и престой на медици

Общинският съвет в Добрич прие допълнения на правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“. До момента Фондът е подпомогнал десет млади специалисти.

Допълненията предвиждат освен лекари, които участват в курсове за придобиване на специалност, да бъдат подпомагани и специалисти по здравни грижи за следдипломно обучение, чиито такси ще бъдат изплащани.

Разширяват възможностите за подпомагане на медици в Добрич от фонд „Здраве”

Новите моменти предвиждат да се възстановяват разходите за наем не само на общинско жилище, но и на свободно нает апартамент в размер на 100 лева. С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ се цели привличането и задържането на максимален брой медицински специалисти, живеещи в и извън град Добрич.

Ще се разширят възможностите за обучение на специалистите по здравни грижи, което ще доведе до повишаване на професионалната им квалификация, кариерно и личностно развитие. Добрата мотивация на медицинските специалисти ще подобри качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги на територията на общината.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *