Водещи новини - дясно Добрич Образование

Все пак допуснаха Кристина Фотева до конкурса за директор на ДГ №8 в Добрич

Настоящият шеф на ДГ №8 „Бодра смяна“ в Добрич Кристина Фотева все пак бе допусната до конкурса за директор на детската градина. Това става ясно от решението на комисията с председател зам.-кмета д-р Емилия Баева от 30 август.

Както Про Нюз Добрич вече съобщи, първоначално комисията не бе допуснала Фотева до конкурса с мотива че в картата й за предварителен медицински преглед не е удостоверена липсата на заболяванията  по чл. 2, т. 9 от Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

На 30 август комисията отново е заседавала. Според протокола от заседанието й, на 23 август е постъпило възражение от Кристина Атанасова Фотева – кандидат за участие в конкурса за директор на Детска градина № 8 „Бодра смяна“. Кметът на Общината, в качеството си на работодател, се е запознал с представените от документи и с възражението.

Въз основа на преценката си, кметът приел представения от Фотева документ, удостоверяващ липса на заболяване и я допуска до участие в конкурса за директор на Детска градина № 8 „Бодра смяна“.

Така, всички допуснати кандидат за поста са: Кристина Фотева, Оксана Иванова и Силвия Иванова.

За другата детска градина, за която се провежда конкурс за директор, № 23 „Звездица“, кандидатите са Дора  Минчева, Оксана Иванова и Силвия Иванова.

Допуснатите кандидати ще се явят на втори етап от конкурса – писмен изпит – тест. А, следващият етап е интервю.

Директорите на двете детски градини – Мария Христова и Дора Дончева, се пенсионираха и сега те се оглавяват от временно изпълняващи длъжността – Кристина Фотева за ДГ №8 „Бодра смяна“ и Силвия Иванова – ДГ №23 „Звездица“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *